2015-12-01 06:00

2015-12-01 06:00

Hård debatt inför fullt hus

BENGTSFORS: Ändrad bemanning men ingen stängning av polisstationen

Flera besked från polisen, men också fortsatt tydlig oro från invånarna. Torsdagskvällens debatt om polisens närvaro i Bengtfors och norra Dalsland med polischeferna Gunilla Gevreus och Rickard Fremark på plats samlade ett 100-tal personer i Tingshussalen.

Bakgrunden är den senaste tidens debatt om att stationen i Bengtsfors blir obemannad från 25 januari nästa år. Det fick Dalslänningens chefredaktör att hastigt utlysa ett möte dit utöver allmänheten även Företagarna, Centrumföreningen, pensionärsföreningarna SPF och PRO, de politiska partierna med flera kallades. Polisen ställde upp med kort varsel.

Samtidigt startade ett upprop för bättre polisnärvaro i kommunen som förtagaren Ingela Andrée i Gustavsfors drog i gång. Bengtsfors kommun har också agerat med en skrivelse i anledning av rykten om stängning av polisstationen och om att flytta personal till Mellerud.

Ingen stängnig

Den ena punkten ville polisens representanter dementera.

– Vi känner inte till några planer på en stängning av polisstationen i Bengtsfors, sa Rickard Fremark, områdeschef för Östra Fyrbodal.

Däremot kommer stationen i Mellerud att bemannas med fler poliser. En MBL-förhandling om detta var inplanerad i går, måndag den 30 november. Det gäller bland annat de poliser som normalt utgår från Bengtsfors.

Satsningen på Mellerud förklarade polischeferna med bland annat närheten till E 45:an och de logistiska fördelar det innebär. Poliser därifrån ska också vid behov kunna jobba ner mot Vänersborgshållet.

I tidningen Bohusläningen presenterades på måndagen uppgifter från Gunnila Gevreus som sade att det kan bli mellan 50 och 60 nya anställda inom polisen område Fyrbodal de kommande två åren. Tjänsterna skulle bland annat kunna fördelas om från övriga region Väst till Fyrbodal som ett led i den nya polisorganisationen.

Enligt dessa uppgifter kommer det inte att bli fler poliser i yttre tjänst. Men när Rickard Fremark och Gunilla Gevreus redogjorde för hur den nya polisorganisationen slår i Östra Fyrbodals sju kommuner framkom att polisen ska arbeta i treskift i Trollhättan och Åmål, vilket betyder dygnet-runt-bemanning. Det ska finnas en radiobil ute på vägarna dygnet runt. I Mellerud och Vänersborg blir det två-skift.

– Förändringar gör ont, men det finns också mycket positivt i den nya polisorganisationen även om vi inte riktigt är där ännu, sa Rickard Fremark.

Från publikens sida gavs dock mycket mothugg. Det framkom att kontraktet för polisstationen löper ut om två år, och Kent-Åke Gustavsson jämförde med att när gamla poliser går i pension ersätts de inte:

– Det blir samma sak med den här polisstationen.

Samma oro gav kommunalrådet Per Eriksson uttryck för, och han vädjade till polisen att behålla både station och bemanning i Bengtsfors.

Debattledaren, chefredaktör Thomas Wallin förde fram att ett alternativ kunde vara en lokalisering i Bäckefors som geografiskt ligger mitt i Dalsland. Det kunde uppväga att avståndet från Mellerud till Bengtsfors rör sig om 5,5 mil, och närmare 8 mil upp till Gustavsfors. Det ger långa insatstider.

Anställer kommunpolis

Rickard Fremark berättade att särskilda kommunpoliser håller på att anställas. Dessa ska ha mycket kontakt med den lokala befolkningen.

– Ni kommer att märka mycket mer av att polisen är synlig ute i samhället. Det kan jag lova er, sa Fremark.

Han var intresserad av att starta en dialog som ska leda fram till att polisen ger medborgarlöften. Avslutningsvis fick mötesdeltagarna fylla i en blankett med upplevda problem som till att börja med ska ligga till grund för kommunpolisens arbete.

Frågan är om dessa besked stillade oron bland åhörarna. Faktum är att polisrepresentanterna fick det ganska hett om öronen.

Ingela Andrée, som har haft flera inbrott i sin lanthandel i Gustavsfors. Hon berättade om flera fruktlösa försök att anmäla brott och misstankar om pågående brott. Dels handlade det om svårigheter att komma fram, dels bemötandet hos de poliser som till slut svarar.

– Oftast finns det ingen bil att skicka och det verkar som om att man inte bryr sig om oss. Det inger ingen trygghet, sa hon.

Otryggt för äldre

Gun Olsson, ordförande för SPF Seniorerna i Bengtsfors, berättade om otrygghet på kvällar och dåligt bemötande vid kontakter med polisen.

– Vi har medlemmar som inte vågar gå ut på kvällarna. Jag bor i Kinadalen och där är det laglöst land. Jag har slutat anmäla brott, det händer ändå ingenting, sa hon.

Ove Godtman, som kallade sig ”urbengtsforsare”, tog upp buskörningen som han tyckte var konstigt att polisen inte tycks göra något.

– Det kan väl inte vara så svårt att få tag på de här killarna. Vi som bor här vet i stort sett vilka det handlar om, sa han.

Kent-Åke Gustavsson var kritisk till polisen på flera punkter, bland annat bemanningen i Bengtsfors. Han menar liksom flera andra att det inte länge är någon idé att anmäla brott, eftersom ingen polis kommer.

Åke I Andersson, som satt polisstyrelsen som politisk representant under flera perioder, tyckte att mycket blivit sämre – speciellt för de som bor på landsbygden.

Gamla poliser

Med flera gamla poliser i salen – Mats Hansson, Märta Karlsson och Carlerik Eriksson – som berättade om hur de arbetade blev bilden tydlig över hur bemanning och kontakter med lokalbefolkningen hela tiden minskat.

– Det har aldrig funnits så många poliser i Sverige som i dag. Men var är de någon stans, frågade Mats Hansson retoriskt.

Gunilla Gevreus och Rickard Fremark sa sig förstå den frustation och oro människor känner.

– Men ni måste alltid anmäla och höra av er.

Thomas Wallin, Dalslänningens chefredaktör, sammanfattade kvällen så här:

– Det var en tidvis hård debatt där många fick komma till tals. Helt klart är att folk i Bengtsfors inte är nöjda med den förändring som nu tycks ske. Vi måste hålla ögonen på vad som sker i fortsättningen.

Bakgrunden är den senaste tidens debatt om att stationen i Bengtsfors blir obemannad från 25 januari nästa år. Det fick Dalslänningens chefredaktör att hastigt utlysa ett möte dit utöver allmänheten även Företagarna, Centrumföreningen, pensionärsföreningarna SPF och PRO, de politiska partierna med flera kallades. Polisen ställde upp med kort varsel.

Samtidigt startade ett upprop för bättre polisnärvaro i kommunen som förtagaren Ingela Andrée i Gustavsfors drog i gång. Bengtsfors kommun har också agerat med en skrivelse i anledning av rykten om stängning av polisstationen och om att flytta personal till Mellerud.

Ingen stängnig

Den ena punkten ville polisens representanter dementera.

– Vi känner inte till några planer på en stängning av polisstationen i Bengtsfors, sa Rickard Fremark, områdeschef för Östra Fyrbodal.

Däremot kommer stationen i Mellerud att bemannas med fler poliser. En MBL-förhandling om detta var inplanerad i går, måndag den 30 november. Det gäller bland annat de poliser som normalt utgår från Bengtsfors.

Satsningen på Mellerud förklarade polischeferna med bland annat närheten till E 45:an och de logistiska fördelar det innebär. Poliser därifrån ska också vid behov kunna jobba ner mot Vänersborgshållet.

I tidningen Bohusläningen presenterades på måndagen uppgifter från Gunnila Gevreus som sade att det kan bli mellan 50 och 60 nya anställda inom polisen område Fyrbodal de kommande två åren. Tjänsterna skulle bland annat kunna fördelas om från övriga region Väst till Fyrbodal som ett led i den nya polisorganisationen.

Enligt dessa uppgifter kommer det inte att bli fler poliser i yttre tjänst. Men när Rickard Fremark och Gunilla Gevreus redogjorde för hur den nya polisorganisationen slår i Östra Fyrbodals sju kommuner framkom att polisen ska arbeta i treskift i Trollhättan och Åmål, vilket betyder dygnet-runt-bemanning. Det ska finnas en radiobil ute på vägarna dygnet runt. I Mellerud och Vänersborg blir det två-skift.

– Förändringar gör ont, men det finns också mycket positivt i den nya polisorganisationen även om vi inte riktigt är där ännu, sa Rickard Fremark.

Från publikens sida gavs dock mycket mothugg. Det framkom att kontraktet för polisstationen löper ut om två år, och Kent-Åke Gustavsson jämförde med att när gamla poliser går i pension ersätts de inte:

– Det blir samma sak med den här polisstationen.

Samma oro gav kommunalrådet Per Eriksson uttryck för, och han vädjade till polisen att behålla både station och bemanning i Bengtsfors.

Debattledaren, chefredaktör Thomas Wallin förde fram att ett alternativ kunde vara en lokalisering i Bäckefors som geografiskt ligger mitt i Dalsland. Det kunde uppväga att avståndet från Mellerud till Bengtsfors rör sig om 5,5 mil, och närmare 8 mil upp till Gustavsfors. Det ger långa insatstider.

Anställer kommunpolis

Rickard Fremark berättade att särskilda kommunpoliser håller på att anställas. Dessa ska ha mycket kontakt med den lokala befolkningen.

– Ni kommer att märka mycket mer av att polisen är synlig ute i samhället. Det kan jag lova er, sa Fremark.

Han var intresserad av att starta en dialog som ska leda fram till att polisen ger medborgarlöften. Avslutningsvis fick mötesdeltagarna fylla i en blankett med upplevda problem som till att börja med ska ligga till grund för kommunpolisens arbete.

Frågan är om dessa besked stillade oron bland åhörarna. Faktum är att polisrepresentanterna fick det ganska hett om öronen.

Ingela Andrée, som har haft flera inbrott i sin lanthandel i Gustavsfors. Hon berättade om flera fruktlösa försök att anmäla brott och misstankar om pågående brott. Dels handlade det om svårigheter att komma fram, dels bemötandet hos de poliser som till slut svarar.

– Oftast finns det ingen bil att skicka och det verkar som om att man inte bryr sig om oss. Det inger ingen trygghet, sa hon.

Otryggt för äldre

Gun Olsson, ordförande för SPF Seniorerna i Bengtsfors, berättade om otrygghet på kvällar och dåligt bemötande vid kontakter med polisen.

– Vi har medlemmar som inte vågar gå ut på kvällarna. Jag bor i Kinadalen och där är det laglöst land. Jag har slutat anmäla brott, det händer ändå ingenting, sa hon.

Ove Godtman, som kallade sig ”urbengtsforsare”, tog upp buskörningen som han tyckte var konstigt att polisen inte tycks göra något.

– Det kan väl inte vara så svårt att få tag på de här killarna. Vi som bor här vet i stort sett vilka det handlar om, sa han.

Kent-Åke Gustavsson var kritisk till polisen på flera punkter, bland annat bemanningen i Bengtsfors. Han menar liksom flera andra att det inte länge är någon idé att anmäla brott, eftersom ingen polis kommer.

Åke I Andersson, som satt polisstyrelsen som politisk representant under flera perioder, tyckte att mycket blivit sämre – speciellt för de som bor på landsbygden.

Gamla poliser

Med flera gamla poliser i salen – Mats Hansson, Märta Karlsson och Carlerik Eriksson – som berättade om hur de arbetade blev bilden tydlig över hur bemanning och kontakter med lokalbefolkningen hela tiden minskat.

– Det har aldrig funnits så många poliser i Sverige som i dag. Men var är de någon stans, frågade Mats Hansson retoriskt.

Gunilla Gevreus och Rickard Fremark sa sig förstå den frustation och oro människor känner.

– Men ni måste alltid anmäla och höra av er.

Thomas Wallin, Dalslänningens chefredaktör, sammanfattade kvällen så här:

– Det var en tidvis hård debatt där många fick komma till tals. Helt klart är att folk i Bengtsfors inte är nöjda med den förändring som nu tycks ske. Vi måste hålla ögonen på vad som sker i fortsättningen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.