2015-11-27 06:00

2015-11-27 06:00

Flyktingmiljoner nyttjas för att täcka budgethål

BENGTSFORS: Kommunstyrelsen väljer att lägga 2 miljoner för att leva upp till ekonomiska mål

Vägval. Kommunstyrelsen i Bengtsfors väljer att lägga en del av de extrapengar som man tilldelas från staten för ökat flyktingmottagande i resultatet för budgeten 2016.

De nya pengarna gör att kommunen klarar kraven på en god ekonomisk hushållning i nästa års budget.

– Vi väljer att tillföra 2 av de totalt 19,9 miljoner som vi nu har fått till finansiering av budget för 2016, säger Per Jonsson (C), som tillfälligt ersätter den sjukskrivne Per Eriksson (S) som ordförande i kommunstyrelsen.

Den politiska majoriteten har satt upp ett mål på kravet för god ekonomisk hushållning till 1 procents överskott.

Målet hade inte hade nåtts utan de nya pengarna från staten.

– I och med det här uppfylls målet och vi kommer vi att klara en nivå på 1,2 procent, säger Per Jonsson.

Varför är det så viktigt med en budget i balans?

– Det är viktigt att det finns pengar för att klara driften och servicen i verksamheterna. Något som blir extra viktigt nu med tanke på det ökade tryck vi ser inom skola, vård och omsorg.

Hur ska de övriga 17,9 miljonerna användas?

– Kommunstyrelsens allmänna utskott kommer att komma med förslag på hur vi ska använda medlen, så vi får återkomma där. För min del så tycker jag det är viktigt att alla får del av de här pengarna. Att de går till vuxenutbildning, skola och resten av det civila samhället, säger Per Jonsson.

Budgetdebatt

På måndag i nästa vecka ska fullmäktige fatta beslut om hela budgeten för Bengtsfors kommun 2016.

– Vi väljer att tillföra 2 av de totalt 19,9 miljoner som vi nu har fått till finansiering av budget för 2016, säger Per Jonsson (C), som tillfälligt ersätter den sjukskrivne Per Eriksson (S) som ordförande i kommunstyrelsen.

Den politiska majoriteten har satt upp ett mål på kravet för god ekonomisk hushållning till 1 procents överskott.

Målet hade inte hade nåtts utan de nya pengarna från staten.

– I och med det här uppfylls målet och vi kommer vi att klara en nivå på 1,2 procent, säger Per Jonsson.

Varför är det så viktigt med en budget i balans?

– Det är viktigt att det finns pengar för att klara driften och servicen i verksamheterna. Något som blir extra viktigt nu med tanke på det ökade tryck vi ser inom skola, vård och omsorg.

Hur ska de övriga 17,9 miljonerna användas?

– Kommunstyrelsens allmänna utskott kommer att komma med förslag på hur vi ska använda medlen, så vi får återkomma där. För min del så tycker jag det är viktigt att alla får del av de här pengarna. Att de går till vuxenutbildning, skola och resten av det civila samhället, säger Per Jonsson.

Budgetdebatt

På måndag i nästa vecka ska fullmäktige fatta beslut om hela budgeten för Bengtsfors kommun 2016.

Flyktingmiljonerna

Regeringen har anslagit ett extra stöd till landets kommuner i kompensation för att de ska klara det ökande flyktingmottagandet. Mest pengar i Dalsland får Mellerud med 30,7 miljoner kronor. Därefter följer Åmål på 28,7 och Bengtsfors med 19,9. Färgelanda får 13,2 och Dals-Ed 8,4 miljoner kronor.

Källa: Regeringen