2015-11-26 10:46

2015-11-26 10:46

Unik satsning på kommunikation

BENGTSFORS: Kommunpedagog anställs för att ta ett helhetsgrepp

Barn och gamla. Alla i behov av extra stöd ska kunna få hjälp med sin kommunikation.

Det är tanken när Bengtsfors kommun inrättar en ny tjänst.

– Vi vill skapa en unik röd tråd som omfattar allt från barn till äldre. Det ska fungera hela vägen från förskola och grundskola upp till alla som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till viss funktionshindrade), säger Christina Pettersson som är enhetschef för LSS.

Med hjälp av tecken ska det bli lättare för personer med funktionshinder, nyanlända och barn med språkförsening att göra sig förstådda.

– Genom att specialpedagogen Gunvor Håkansson nu får en särskild anställning för det här blir en väldigt positiv satsning som görs, menar Christina Pettersson.

Enligt Pettersson är det en unik satsning som nu görs.

– Jag tror inte att det finns något liknande vare sig i regionen eller landet, i alla fall inte att man har helhetsgreppet genom hela kedjan.

Gunvor Håkansson menar att alla har rätt till en fungerande kommunikation.

– Det kan handla om att se till att lärmiljön i klassen är bra, att personal får fortbildning och handledning, att det finns hörapparater och hörselslingor finns för den som behöver. Eller att arbeta med stödtecken för att underlätta kommunikationen, vilket är något som alla barn redan lär sig i förskolan och som vid behov används i grundsärskolan.

– Vi vill skapa en unik röd tråd som omfattar allt från barn till äldre. Det ska fungera hela vägen från förskola och grundskola upp till alla som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till viss funktionshindrade), säger Christina Pettersson som är enhetschef för LSS.

Med hjälp av tecken ska det bli lättare för personer med funktionshinder, nyanlända och barn med språkförsening att göra sig förstådda.

– Genom att specialpedagogen Gunvor Håkansson nu får en särskild anställning för det här blir en väldigt positiv satsning som görs, menar Christina Pettersson.

Enligt Pettersson är det en unik satsning som nu görs.

– Jag tror inte att det finns något liknande vare sig i regionen eller landet, i alla fall inte att man har helhetsgreppet genom hela kedjan.

Gunvor Håkansson menar att alla har rätt till en fungerande kommunikation.

– Det kan handla om att se till att lärmiljön i klassen är bra, att personal får fortbildning och handledning, att det finns hörapparater och hörselslingor finns för den som behöver. Eller att arbeta med stödtecken för att underlätta kommunikationen, vilket är något som alla barn redan lär sig i förskolan och som vid behov används i grundsärskolan.