2015-11-24 06:00

2015-11-24 06:16

Sparåtgärder ger effekt i plånboken

FÄRGELANDA: Het diskussion vid kommunfullmäktige

Färgelanda kommun håller hårt i pengarna då plånboken är tommare än planerat. Situationen skapar debatt, senast på fullmäktige. Den senaste prognosen visar dock en försiktig förbättring.

– Vi ser att det med allra största sannolikhet kommer att bli ett bättre reslutat än delårsbokslutet. Vi har lyckats spara in en miljon, säger ekonomichefen Bengt Adolfsson.

Han säger att anledningen till förbättringen är effekter av den handlingsplan som politikerna klubbade för att spara pengar. Den omfattar bland annat allmän återhållsamhet angående externa kostnader.

– Sektorerna håller igen där det går att hålla igen. Medvetenheten om situationen har en inneboende effekt. Vi har en ständig diskussion om det här. Budskapet att vi ska spara är ett ständigt mantra, säger Bengt Adolfsson.

Varit tydlig

Politiken har tidigare varit tydlig med att personalneddragningar inte varit ett alternativ. Den senaste tiden har det dock inte verkat lika omöjligt. För bara några veckor sedan sa kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S) till Dalslänningen att ”för att få en budget i balans kan vi bli tvingade att göra neddragningar”.

Bengt Adolfsson hoppas det går att undvika.

– Jag vill inte tro att vi är jättenära personalneddragningar. Jag tror det finns andra sätt.

Pengasituationen har skapat en spricka inom politiken. Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna har länge kritiserat det styrande politiska ledningen – S, FP och V – för att åtgärderna är för blygsamma. Kritiken fortgår, vilket visade sig tydligt vid förra veckans kommunfullmäktigemöte då flera politiker var upp i talar stolen och uttryckte sin oro.

Inte vara rädda

– Vi får inte vara rädda för att avsluta anställningar, sa Patrik Rydström (SD).

Som Dalslänningen rapporterade om förra veckan har regeringen ökat anslagen till kommuner och landsting för att klara av den ökande flyktingströmmen. Färgelanda kommun kommer att få 13,2 miljoner kronor som får användas under 2015 och 2016, vilket är välkommet.

– Vi funderar just nu på hur vi ska använda medlen. Vi hade klarat ekonomin även utan dessa pengar, de innebär främst att vi får en drägligare tillvaro år 2016 och det ger oss ett andrum, säger Bengt Adolfsson.

– Vi ser att det med allra största sannolikhet kommer att bli ett bättre reslutat än delårsbokslutet. Vi har lyckats spara in en miljon, säger ekonomichefen Bengt Adolfsson.

Han säger att anledningen till förbättringen är effekter av den handlingsplan som politikerna klubbade för att spara pengar. Den omfattar bland annat allmän återhållsamhet angående externa kostnader.

– Sektorerna håller igen där det går att hålla igen. Medvetenheten om situationen har en inneboende effekt. Vi har en ständig diskussion om det här. Budskapet att vi ska spara är ett ständigt mantra, säger Bengt Adolfsson.

Varit tydlig

Politiken har tidigare varit tydlig med att personalneddragningar inte varit ett alternativ. Den senaste tiden har det dock inte verkat lika omöjligt. För bara några veckor sedan sa kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S) till Dalslänningen att ”för att få en budget i balans kan vi bli tvingade att göra neddragningar”.

Bengt Adolfsson hoppas det går att undvika.

– Jag vill inte tro att vi är jättenära personalneddragningar. Jag tror det finns andra sätt.

Pengasituationen har skapat en spricka inom politiken. Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna har länge kritiserat det styrande politiska ledningen – S, FP och V – för att åtgärderna är för blygsamma. Kritiken fortgår, vilket visade sig tydligt vid förra veckans kommunfullmäktigemöte då flera politiker var upp i talar stolen och uttryckte sin oro.

Inte vara rädda

– Vi får inte vara rädda för att avsluta anställningar, sa Patrik Rydström (SD).

Som Dalslänningen rapporterade om förra veckan har regeringen ökat anslagen till kommuner och landsting för att klara av den ökande flyktingströmmen. Färgelanda kommun kommer att få 13,2 miljoner kronor som får användas under 2015 och 2016, vilket är välkommet.

– Vi funderar just nu på hur vi ska använda medlen. Vi hade klarat ekonomin även utan dessa pengar, de innebär främst att vi får en drägligare tillvaro år 2016 och det ger oss ett andrum, säger Bengt Adolfsson.

Pengatrubbel i korthet:

Efter sommaren visade prognoser att resultatet vid årsskiftet skulle bli 6 miljoner kronor sämre än budget. Anledningen beror i stora drag på underskott inom individ- och omsorgsverksamheten och sektor barn och utbildning.

Politikerna klubbade en handlingsplan, som när delårsrapporten redovisades i oktober visade sig ha haft effekt. Det prognostiserade resultatet för helåret visade då på + 2 miljoner kronor, vilket är 4,4 miljoner sämre än budget.

Nya prognoser visar nu att resultatet för helåret landar på + 3 miljoner kronor 3,4 miljoner lägre än budget.