2015-11-24 06:00

2015-11-24 08:58

Hög tid för vinterdäcken

TRAFIK

I slutet på förra veckan kom den första halkan, och nu närmar sig det lagstadgade datumet för vinterdäck – den 1 december vid vinterväglag. Frågan är: dubbat eller inte? I Dalsland dominerar förtfarande dubbdäcken.

– Det vi lider av här är när det fryser på morgonen. Friktionsdäck utan dubb är för nordligare klimat, när det ligger packat med snö. Så tycker vi, och våra kunder tycker detsamma, säger Daniel Sinik, verkstadschef på Brandt i Bengtsfors.

Att dubbdäck räddar liv är det ingen tvekan om. När morgonens tunna ishinna ligger på vägbanan ger dubbdäcken märkbart bättre fäste än dubblösa friktionsdäck. Det visar forskningen på området.

Men det finns en skuggsida av dubbdäcksanvändningen. Dubben sliter upp partiklar ur vägbanan, vilket inte bara sliter på vägbeläggningen utan också på våra lungor. Framför allt framåt vårkanten i mars, april, då vägarna åter blir fria från snö och is.

200 dödsfall

En studie från Umeå universitet och svenska miljöinstitutet IVL som presenterades i början av 2015 uppskattade att vägdamm orsakar cirka 200 dödsfall per år.

Men det är inte helt lätt att mäta hur stor del av partiklarna i vår luft som rivs upp av att en enskild bil använder dubbdäck, enligt Per Eckberg vid Luft i Väst.

– När man kör med sin bil på en väg, så kommer det en del partiklar från däcken, genom slitage på vägbanan och, sannolikt mycket mer, genom uppvirvling av gammalt slitage från andra bilar, säger han. Sedan kommer en del partiklar från avgasröret också.

Själv har han dock valt att använda friktionsdäck, trots att de har sämre grepp på is.

– Dels för att inte bidra i samma utsträckning till slitaget och partikelbildningen när jag kör, och dels när jag nu lärt mig körtekniken med sådana däck, säger han. Jag är medveten om debatten om körsäkerheten, men anser det vara bättre att anpassa min körning till omständigheterna än att luras in i en falsk trygghet med dubbdäck. Inga däck har fullt grepp jämt.

Under fyra mm?

Om mönsterdjupet på däcken är under fyra millimeter kan det vara en bra idé att skaffa nya däck, enligt Daniel Sinik. Om det är dags för dig att byta däck så finns det en del att tänka på. Vill du inte köpa nytt är det viktigaste att däcken inte ska vara för gamla.

– Man ska inte köpa gamla lagerdäck som har legat. Alla däck har datumstämpling på sig, så man får titta på datumet. Däck är färskvara, säger Daniel Sinik.

– Det vi lider av här är när det fryser på morgonen. Friktionsdäck utan dubb är för nordligare klimat, när det ligger packat med snö. Så tycker vi, och våra kunder tycker detsamma, säger Daniel Sinik, verkstadschef på Brandt i Bengtsfors.

Att dubbdäck räddar liv är det ingen tvekan om. När morgonens tunna ishinna ligger på vägbanan ger dubbdäcken märkbart bättre fäste än dubblösa friktionsdäck. Det visar forskningen på området.

Men det finns en skuggsida av dubbdäcksanvändningen. Dubben sliter upp partiklar ur vägbanan, vilket inte bara sliter på vägbeläggningen utan också på våra lungor. Framför allt framåt vårkanten i mars, april, då vägarna åter blir fria från snö och is.

200 dödsfall

En studie från Umeå universitet och svenska miljöinstitutet IVL som presenterades i början av 2015 uppskattade att vägdamm orsakar cirka 200 dödsfall per år.

Men det är inte helt lätt att mäta hur stor del av partiklarna i vår luft som rivs upp av att en enskild bil använder dubbdäck, enligt Per Eckberg vid Luft i Väst.

– När man kör med sin bil på en väg, så kommer det en del partiklar från däcken, genom slitage på vägbanan och, sannolikt mycket mer, genom uppvirvling av gammalt slitage från andra bilar, säger han. Sedan kommer en del partiklar från avgasröret också.

Själv har han dock valt att använda friktionsdäck, trots att de har sämre grepp på is.

– Dels för att inte bidra i samma utsträckning till slitaget och partikelbildningen när jag kör, och dels när jag nu lärt mig körtekniken med sådana däck, säger han. Jag är medveten om debatten om körsäkerheten, men anser det vara bättre att anpassa min körning till omständigheterna än att luras in i en falsk trygghet med dubbdäck. Inga däck har fullt grepp jämt.

Under fyra mm?

Om mönsterdjupet på däcken är under fyra millimeter kan det vara en bra idé att skaffa nya däck, enligt Daniel Sinik. Om det är dags för dig att byta däck så finns det en del att tänka på. Vill du inte köpa nytt är det viktigaste att däcken inte ska vara för gamla.

– Man ska inte köpa gamla lagerdäck som har legat. Alla däck har datumstämpling på sig, så man får titta på datumet. Däck är färskvara, säger Daniel Sinik.

Vilka däck är säkrast?

På is, särskilt slät sådan, ger dubbäck bättre fäste. En förutsättning är att dubben sticker ut ordentligt. Sticker dubben ut mindre än en knapp millimeter kan däcken till och med ha sämre isgrepp än dubblösa friktionsdäck.

På skrovlig is är skillnaderna mellan däckstyperna mindre, men rangordningen är densamma.

I snö och slask innebär dubbar ingen fördel, friktionen bestäms i stället av mönsterdjupet. Minst 4 och helst 5 millimeter bör det vara.

Källa: Statens väg- och transportforskningsinstitut