2015-11-23 10:40

2015-11-23 10:40

Evakueringsboende öppnar på Tallbacken

HÖGSÄTER: Informationsmöte för allmänheten imorgon

I början av december öppnar ett evakueringsboende i Högsäter. Gamla Tallbacken gör plats för 25–30 personer. På onsdag ska ett informationsmöte anordnas på orten.

Migrationsverket har under en längre period efterlyst boenden av olika slag för att ge de personer som flytt till Sverige tak över huvudet.

Färgelanda kommun meddelade då att det tidigare äldreboendet Tallbacken i Högsäter kunde vara ett alternativ. Efter noggrannare undersökningar, som bland annat omfattade konsultation med räddningstjänsten, står det klart att ett evakueringsboende kommer att öppnas där.

– Vi ville vara säkra på att det är en säker byggnad, dels för dem som bor där, dels för grannar, säger Lisa Niklasson, säkerhetssamordnare i Färgelanda kommun.

Krävts översyn

Tallbacken består av flera olika sammanhängande huskroppar, och det nya boendet kommer att ta plats på markplan, där det i dag inte finns någon verksamhet.

Rummen har toalett och handfat och gemensam dusch.

Senast det var verksamhet i lokalerna var 2003.

– Lokalerna har därför krävt viss översyn. Vi har kollat elen, satt i gång vattnet och bytt ut några toalettstolor och handfat. Sedan har vi också fått städa och naturligtvis möblera, säger Lisa Niklasson.

Det finns även ett kök i lokalerna.

– Vi vet inte riktigt hur vi löser det med maten, men tanken är att vi köper ett mål mat om dagen från någon annan verksamhet i kommunen, så får kanske de boende fixa frukost och kvällsmat med hjälp av personalen.

Färgelanda kommun har anställt personer på timmar till evakueringsboendet.

– Det handlar om flerspråkiga kvinnor och män i olika åldrar. De är timanställda på grund av att vi i nuläget inte vet hur länge vi ska ha kvar boendet och i vilket omfattning det krävs personal. Det kan till och med vara så att boendet periodvis kommer att vara tomt.

På onsdag kallas allmänheten till möte i församlingshemmet.

– Vi kommer att presentera vad det är för boende som öppnar, hur det kommer att fungera och bemöta allmänhetens frågor och funderingar.

Dalio fortsätter

Det finns ytterligare ett våningsplan som står tomt på Tallbacken, men med hänsyn till den andra verksamhet som finns i huset, kommer inte de platserna att användas.

Sedan 2010 finns boendet Dalio för ensamkommande barn och det verksamheten fortsätter som vanligt.

Migrationsverket har under en längre period efterlyst boenden av olika slag för att ge de personer som flytt till Sverige tak över huvudet.

Färgelanda kommun meddelade då att det tidigare äldreboendet Tallbacken i Högsäter kunde vara ett alternativ. Efter noggrannare undersökningar, som bland annat omfattade konsultation med räddningstjänsten, står det klart att ett evakueringsboende kommer att öppnas där.

– Vi ville vara säkra på att det är en säker byggnad, dels för dem som bor där, dels för grannar, säger Lisa Niklasson, säkerhetssamordnare i Färgelanda kommun.

Krävts översyn

Tallbacken består av flera olika sammanhängande huskroppar, och det nya boendet kommer att ta plats på markplan, där det i dag inte finns någon verksamhet.

Rummen har toalett och handfat och gemensam dusch.

Senast det var verksamhet i lokalerna var 2003.

– Lokalerna har därför krävt viss översyn. Vi har kollat elen, satt i gång vattnet och bytt ut några toalettstolor och handfat. Sedan har vi också fått städa och naturligtvis möblera, säger Lisa Niklasson.

Det finns även ett kök i lokalerna.

– Vi vet inte riktigt hur vi löser det med maten, men tanken är att vi köper ett mål mat om dagen från någon annan verksamhet i kommunen, så får kanske de boende fixa frukost och kvällsmat med hjälp av personalen.

Färgelanda kommun har anställt personer på timmar till evakueringsboendet.

– Det handlar om flerspråkiga kvinnor och män i olika åldrar. De är timanställda på grund av att vi i nuläget inte vet hur länge vi ska ha kvar boendet och i vilket omfattning det krävs personal. Det kan till och med vara så att boendet periodvis kommer att vara tomt.

På onsdag kallas allmänheten till möte i församlingshemmet.

– Vi kommer att presentera vad det är för boende som öppnar, hur det kommer att fungera och bemöta allmänhetens frågor och funderingar.

Dalio fortsätter

Det finns ytterligare ett våningsplan som står tomt på Tallbacken, men med hänsyn till den andra verksamhet som finns i huset, kommer inte de platserna att användas.

Sedan 2010 finns boendet Dalio för ensamkommande barn och det verksamheten fortsätter som vanligt.

Evakueringsboende

Ett evakueringsboende är det första boende som personerna på flykt kommer till när de anländer till Sverige. Syftet med boendet är att personer ska få tak över huvudet och möjlighet att vila ut.

Vanligtvis är vistelsen på boendet kort, mellan en till sju dagar, i väntan på att bli registrerade vid Migrationsverket.