2015-11-20 06:00

2015-11-20 06:00

Lugnt trots kritik på Bengtsgården

BENGTSFORS: Skolan lugnar oroliga föräldrar

Oroliga föräldrar har hört av sig till Dalslänningen med berättelser om att obehöriga vistas på högstadieskolan Bengtsgården och bland annat trakasserat flickor. Men skolans rektor tillbakavisar bestämt de uppgifterna.

– Det har ringt föräldrar två gånger till mig om det här, men jag är tillsammans med min biträdande rektor ute i skolan dagligen och det här stämmer inte ett dugg med det vi ser, säger rektorn Johan Andersson.

En förälder som hört av sig till Dalslänningen beskriver en situation där personer som inte går på skolan ändå ska uppehålla sig där och bland annat trakasserat skolans kvinnliga elever sexuellt.

Ogrundad oro

Johan Andersson säger att han respekterar människors oro, speciellt i skenet av vad som händer i samhället, med till exempel den förhöjda terrorhotsnivån och terrordådet på skolan Kronan i Trollhättan, men menar att oron är ogrundad.

– Verkligheten är att vi har en förhållandevis lugn skola och väldigt bra kontroll på vilka som ska vara här och inte, säger Johan Andersson. De få gånger det händer att det kommer någon hit som inte ska vara här så är det elever från Strömkullegymnasiet. Då är vi alltid där och pratar med dem och säger att de ska anmäla sig först.

Rutinen på skolan är att de som besöker ska anmäla sig i skolans kafé, för att man ska veta vilka som uppehåller sig på skolan.

– Bengtsgården är inte på något sätt unikt. Vi har ett öppet samhälle och det är fortfarande så att om det finns någon ensam tok som vill göra något dumt, var som helst, så finns ju de möjligheterna. Alternativet är att ha inpasseringssystem, och det har vi inte, säger Johan Andersson.

Krisplan repeteras

Efter terrordådet i Trollhättan har skolan dock vidtagit en del åtgärder. De planer som finns över hur lärare och elever ska agera vid liknande händelser har gåtts igenom för att alla ska veta vad de ska göra.

– Det finns ingen quick fix på en sådan här händelse, för i ett öppet samhälle kan en ensam tok orsaka väldigt mycket dumt, säger Johan Andersson. Jag respekterar folks oro, men den har inget med Bengtsgården att göra.

– Det har ringt föräldrar två gånger till mig om det här, men jag är tillsammans med min biträdande rektor ute i skolan dagligen och det här stämmer inte ett dugg med det vi ser, säger rektorn Johan Andersson.

En förälder som hört av sig till Dalslänningen beskriver en situation där personer som inte går på skolan ändå ska uppehålla sig där och bland annat trakasserat skolans kvinnliga elever sexuellt.

Ogrundad oro

Johan Andersson säger att han respekterar människors oro, speciellt i skenet av vad som händer i samhället, med till exempel den förhöjda terrorhotsnivån och terrordådet på skolan Kronan i Trollhättan, men menar att oron är ogrundad.

– Verkligheten är att vi har en förhållandevis lugn skola och väldigt bra kontroll på vilka som ska vara här och inte, säger Johan Andersson. De få gånger det händer att det kommer någon hit som inte ska vara här så är det elever från Strömkullegymnasiet. Då är vi alltid där och pratar med dem och säger att de ska anmäla sig först.

Rutinen på skolan är att de som besöker ska anmäla sig i skolans kafé, för att man ska veta vilka som uppehåller sig på skolan.

– Bengtsgården är inte på något sätt unikt. Vi har ett öppet samhälle och det är fortfarande så att om det finns någon ensam tok som vill göra något dumt, var som helst, så finns ju de möjligheterna. Alternativet är att ha inpasseringssystem, och det har vi inte, säger Johan Andersson.

Krisplan repeteras

Efter terrordådet i Trollhättan har skolan dock vidtagit en del åtgärder. De planer som finns över hur lärare och elever ska agera vid liknande händelser har gåtts igenom för att alla ska veta vad de ska göra.

– Det finns ingen quick fix på en sådan här händelse, för i ett öppet samhälle kan en ensam tok orsaka väldigt mycket dumt, säger Johan Andersson. Jag respekterar folks oro, men den har inget med Bengtsgården att göra.