2015-11-20 06:00

2015-11-20 06:00

Eka-projekt imponerar

BENGTSFORS: Slutseminarium lockade ett 40-tal deltagare

Ur ett område som tidigare var förorenat med dioxiner och kvicksilver växte ett miljörum fram.
Imponerande, tyckte deltagarna från nätverket Renare Mark Region Väst som under onsdagen besökte Bengtsfors för ett slutseminarium om Eka-projektet.

Ett 40-tal representanter från kommuner, högskolor, universitet, länsstyrelse och expertis fanns på plats att diskutera arbetet och dra lärdomar inför framtiden.

– Projektets mål var att minska spridningen av kicksilver med 90 procent och spridningen av dioxiner med 85 procent. Det målet har också uppfyllts, berättade kommunens beställarombud Boh Tivesten.

Omfattande sanering

Saneringen av Eka-området var när den genomfördes det hittills största saneringsprojektet i Sverige.

Saneringen kostade omkring 280 miljoner kronor och bekostades av staten.

Mellan åren 2006 och 2009 grävdes 13,5 ton kvicksilver och 340 gram dioxin ur och togs om hand.

2010 stod sedan det nuvarande Eka Miljörum klart.

Intressanta lärdomar

Det finns mycket att berätta om och Boh Tivesten tog även med sig deltagarna ut på en guidad visning av Eka Miljörum.

Bland de närvarande gästerna fanns bland annat representanter från företaget Akzo Nobel (som ombildades från Eka och var det företag som flyttade från Bengtsfors) i Bohus och Oskarshamn kommun.

– Det är intressant att dra lärdomar från hur Bengtsfors har gjort och det har varit en givande dag. I Bohus genomförs nu en liknande sanering som den här i Bengtsfors efter Eka. En sanering som beräknas kosta 650 miljoner kronor och som företaget bekostar helt själv, berättade Eva-Lotta Stolt från Akzo Nobel.

I Oskarshamn står man inför en stor hamnsanering.

– Kostnaden för den kommer att ligga på drygt 500 miljoner och kommer att bli Sveriges största statsfinansierade saneringsprojekt, säger Bodil Liedberg Jönsson från Oskarshamns kommun.

I Bengtsfors var det mycket som fungerade bra, men det fanns också saker som borde skötts annorlunda. Det menade fullmäktiges ordförande i Bengtsfors, Jan Leander (FP).

Problem längs vägen

– Jag tyckte att det var ett problem att vi satt några lekmän i en styrgrupp i kommunen och skulle besluta om frågor som egentligen borde ha fattats av sakkunniga tjänstemän från staten.

– Den som betalar ska också vara den som bestämmer, menade Jan Leander.

Han undrade också var gifterna egentligen tog vägen.

– För vår del blev ändå bra i slutänden. När vi hade besök av den kinesiske ambassadören grälade hans fru på honom och sa att ”hemma tänker vi bara på produktionen, här städar de upp efter sig också”, berättar Leander.

Ett 40-tal representanter från kommuner, högskolor, universitet, länsstyrelse och expertis fanns på plats att diskutera arbetet och dra lärdomar inför framtiden.

– Projektets mål var att minska spridningen av kicksilver med 90 procent och spridningen av dioxiner med 85 procent. Det målet har också uppfyllts, berättade kommunens beställarombud Boh Tivesten.

Omfattande sanering

Saneringen av Eka-området var när den genomfördes det hittills största saneringsprojektet i Sverige.

Saneringen kostade omkring 280 miljoner kronor och bekostades av staten.

Mellan åren 2006 och 2009 grävdes 13,5 ton kvicksilver och 340 gram dioxin ur och togs om hand.

2010 stod sedan det nuvarande Eka Miljörum klart.

Intressanta lärdomar

Det finns mycket att berätta om och Boh Tivesten tog även med sig deltagarna ut på en guidad visning av Eka Miljörum.

Bland de närvarande gästerna fanns bland annat representanter från företaget Akzo Nobel (som ombildades från Eka och var det företag som flyttade från Bengtsfors) i Bohus och Oskarshamn kommun.

– Det är intressant att dra lärdomar från hur Bengtsfors har gjort och det har varit en givande dag. I Bohus genomförs nu en liknande sanering som den här i Bengtsfors efter Eka. En sanering som beräknas kosta 650 miljoner kronor och som företaget bekostar helt själv, berättade Eva-Lotta Stolt från Akzo Nobel.

I Oskarshamn står man inför en stor hamnsanering.

– Kostnaden för den kommer att ligga på drygt 500 miljoner och kommer att bli Sveriges största statsfinansierade saneringsprojekt, säger Bodil Liedberg Jönsson från Oskarshamns kommun.

I Bengtsfors var det mycket som fungerade bra, men det fanns också saker som borde skötts annorlunda. Det menade fullmäktiges ordförande i Bengtsfors, Jan Leander (FP).

Problem längs vägen

– Jag tyckte att det var ett problem att vi satt några lekmän i en styrgrupp i kommunen och skulle besluta om frågor som egentligen borde ha fattats av sakkunniga tjänstemän från staten.

– Den som betalar ska också vara den som bestämmer, menade Jan Leander.

Han undrade också var gifterna egentligen tog vägen.

– För vår del blev ändå bra i slutänden. När vi hade besök av den kinesiske ambassadören grälade hans fru på honom och sa att ”hemma tänker vi bara på produktionen, här städar de upp efter sig också”, berättar Leander.