2015-11-20 06:00

2015-11-20 06:00

"Det här är ju en personlig tragedi"

DALSLAND: Politiker och vårdcentralchef hänvisar till patientnämnden

– Finns det fel begångna, är det patientnämnden vi hänvisar till.
Det säger en vårdcentralchef i Dalsland, om vad en patient som råkar illa ut ska göra.

Chefen jobbar på en vårdcentral i Dalsland, men för att skydda Bengts anonymitet avslöjar vi inte om det är en av vårdcentralerna han har gått till. Chefen konstaterar att det hela måste vara en personlig tragedi, och beklagar att patienten har råkat illa ut.

Lära sig svenska

Bengt upplever att läkarna ofta inte förstår svenska och berättar att han har fått lära en läkare ordet blodtrycksmanschett. Men vårdcentralchefen försäkrar att de inte anställer någon som inte kan språket.

Att vårdcentralen skulle tjäna på att få många besök stämmer inte, menar chefen, eftersom den vårdvalsmodell som Västra Götalandsregionen använder främst bygger på var patienter har listat sig.

Vad ska jag göra som patient om läkarna inte lyssnar på mig och inte kan hjälpa mig?

– Vi hänvisar i första hand till patientnämnden, även i efterhand. Eller prata med oss. Jag skulle gärna se att den här patienten tar kontakt med mig om det är här han eller hon har gått.

Bengt gjorde en anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) men IVO hittade inget fel i ärendet.

Sjukvårdspolitikern Martin Andreasson (M) från Dals-Ed som sitter i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, nämner också patientnämnden.

– Dessutom har man som patient alltid möjlighet att välja en annan vårdcentral, säger Martin Andreasson.

Han nämner två saker till som ska fungera som skydd för patienten.

Dels att man enligt den nya patientlagen har rätt till en andra åsikt, om man misstror den läkare man träffat. Dels ett beslut i september i regionen om att införa diagnostiska centrum, där regionen samlar experter läkare inom olika områden som en resurs för vården att använda sig av.

Martin Andreasson påpekar också att antalet läkare som utbildar sig till allmänläkare är fler än någonsin och att resurserna till sjukvården ökar mer än inflationen år efter år.

Chefen jobbar på en vårdcentral i Dalsland, men för att skydda Bengts anonymitet avslöjar vi inte om det är en av vårdcentralerna han har gått till. Chefen konstaterar att det hela måste vara en personlig tragedi, och beklagar att patienten har råkat illa ut.

Lära sig svenska

Bengt upplever att läkarna ofta inte förstår svenska och berättar att han har fått lära en läkare ordet blodtrycksmanschett. Men vårdcentralchefen försäkrar att de inte anställer någon som inte kan språket.

Att vårdcentralen skulle tjäna på att få många besök stämmer inte, menar chefen, eftersom den vårdvalsmodell som Västra Götalandsregionen använder främst bygger på var patienter har listat sig.

Vad ska jag göra som patient om läkarna inte lyssnar på mig och inte kan hjälpa mig?

– Vi hänvisar i första hand till patientnämnden, även i efterhand. Eller prata med oss. Jag skulle gärna se att den här patienten tar kontakt med mig om det är här han eller hon har gått.

Bengt gjorde en anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) men IVO hittade inget fel i ärendet.

Sjukvårdspolitikern Martin Andreasson (M) från Dals-Ed som sitter i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, nämner också patientnämnden.

– Dessutom har man som patient alltid möjlighet att välja en annan vårdcentral, säger Martin Andreasson.

Han nämner två saker till som ska fungera som skydd för patienten.

Dels att man enligt den nya patientlagen har rätt till en andra åsikt, om man misstror den läkare man träffat. Dels ett beslut i september i regionen om att införa diagnostiska centrum, där regionen samlar experter läkare inom olika områden som en resurs för vården att använda sig av.

Martin Andreasson påpekar också att antalet läkare som utbildar sig till allmänläkare är fler än någonsin och att resurserna till sjukvården ökar mer än inflationen år efter år.