2015-11-19 12:59

2015-11-19 12:59

Gammal stenmur rasade vid bruksruinerna

BÄCKEFORS: Området har spärrats av

En stenmur vid de gamla bruksruinerna i Bäckefors har delvis rasat. Varför är oklart. Muren är gammal och raset kan även bero på en ökad trafik med timmerbilar.

– Marken är mjuk och det har varit mycket vattenflöden som kan ha påverkat, säger kommunens tekniske chef Conny Carlsson.

Räddningstjänst har undersökt och spärrat av området från vägen och in mot ruinen. Allmänheten uppmanas att hålla sig undan på grund av ytterligare rasrisk.

Vägtrafiken förbi området påverkas inte.

Ruinerna som ligger nära kraftstationen i Bäckefors har inte orsakat någon skada på stationen.

Eftersom bruksruinerna är fornminnesförklarat är även länsstyrelsen inkopplat.

– Ur turistisk synvinkel är området värdefullt. Det är en av de äldsta bruksmiljöerna vi har kvar, säger mark- och exploateringsingenjör Anette Levin.

Det är oklart om muren ska byggas upp igen.

– Marken är mjuk och det har varit mycket vattenflöden som kan ha påverkat, säger kommunens tekniske chef Conny Carlsson.

Räddningstjänst har undersökt och spärrat av området från vägen och in mot ruinen. Allmänheten uppmanas att hålla sig undan på grund av ytterligare rasrisk.

Vägtrafiken förbi området påverkas inte.

Ruinerna som ligger nära kraftstationen i Bäckefors har inte orsakat någon skada på stationen.

Eftersom bruksruinerna är fornminnesförklarat är även länsstyrelsen inkopplat.

– Ur turistisk synvinkel är området värdefullt. Det är en av de äldsta bruksmiljöerna vi har kvar, säger mark- och exploateringsingenjör Anette Levin.

Det är oklart om muren ska byggas upp igen.