2015-11-13 06:00

2015-11-13 13:36

Vägen leder till Olika

DALS LÅNGED: Stenebyvägen blir ryggraden i andra Långedsutställningen

I morgon slås dörrarna upp till Långedsprojektets andra utställning. Den här gången ligger fokus på butiker och platser från förr, och under torsdagen var utställarna i full färd med att sätta upp en skalenlig variant av Stenebyvägen i tyg.

Tygvägen slingrar sig fram över galleriets träväggar. Varje sväng mellan magasinet och kanalvillan ska finnas med, och fotografier över minnesvärda hus och etablissemang ska nålas upp på rätt ställe längs med vägen.

Vägen tar också en liten avstickare till Långbron, och de affärer som fanns där förr i tiden.

Mer konkret

– Det var på tiden före bilarna, säger Lena Waldau. Då behövde du inte gå till Långed för att handla, allt fanns i Långbron.

Om den första utställningen tog begrepp som hygien och utvecklade tankarna vidare så är den här utställningen mer handfast och konkret. Bilderna på de gamla affärerna samsas med Konsums inventarieböcker från tidigt 1900-tal och gamla plankor som grävdes ner under det första dammbygget vid vattenkraftverket 1908.

– Den här gången har vi ingen teoretisk överbyggnad om man säger så, säger Lena Waldau. Vi fokuserar nu på affärerna, vattenkraften, burktillverkningen och bildspelet som vi ordnat.

Oscarssons bilder

Bilderna längs vägen kommer till viss del från gamla glasplåtar som Mona Oscarssons far lämnat efter sig. Nu har man lyckats framkalla nära 400 fotografier från plåtarna.

– Det var inte många som hade kamera i Långed på 30-talet. Pappa jobbade på fabriken och blev ofta tillfrågad att fotografera födelsedagar och liknande, berättar Mona, 82. Det är roligt att hans bilder kan användas så här i dag.

Tygvägen slingrar sig fram över galleriets träväggar. Varje sväng mellan magasinet och kanalvillan ska finnas med, och fotografier över minnesvärda hus och etablissemang ska nålas upp på rätt ställe längs med vägen.

Vägen tar också en liten avstickare till Långbron, och de affärer som fanns där förr i tiden.

Mer konkret

– Det var på tiden före bilarna, säger Lena Waldau. Då behövde du inte gå till Långed för att handla, allt fanns i Långbron.

Om den första utställningen tog begrepp som hygien och utvecklade tankarna vidare så är den här utställningen mer handfast och konkret. Bilderna på de gamla affärerna samsas med Konsums inventarieböcker från tidigt 1900-tal och gamla plankor som grävdes ner under det första dammbygget vid vattenkraftverket 1908.

– Den här gången har vi ingen teoretisk överbyggnad om man säger så, säger Lena Waldau. Vi fokuserar nu på affärerna, vattenkraften, burktillverkningen och bildspelet som vi ordnat.

Oscarssons bilder

Bilderna längs vägen kommer till viss del från gamla glasplåtar som Mona Oscarssons far lämnat efter sig. Nu har man lyckats framkalla nära 400 fotografier från plåtarna.

– Det var inte många som hade kamera i Långed på 30-talet. Pappa jobbade på fabriken och blev ofta tillfrågad att fotografera födelsedagar och liknande, berättar Mona, 82. Det är roligt att hans bilder kan användas så här i dag.