2015-11-13 06:00

2015-11-13 06:00

Satsar på personal i vård och omsorg

BENGTSFORS: Ökat tryck får majoriteten att agera, M vill sänka skatten

Det blir fler händer inom vård, skola och omsorg i Bengtsfors kommun under 2016. Eftersom befolkningen ökar får kommunen också nya skattepengar som den politiska majoriteten (S, FP och MP) vill använda till nyanställningar.

I den nya skatteprognosen förväntas Bengtsfors kommun öka befolkningen under 2016 med 75 personer. Det ger 3,7 miljoner kronor ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Till satsningarna ingår en ökning på personalsidan inom hemtjänst, korttidsboenden och fritidshemmen.

– Det innebär nyanställningar, säger Carl Kullgren (FP), ordförande i kommunstyrelsens sociala utskott.

Bengtsfors har i dag en jämförelsevis låg personalbemanning inom vård och omsorg.

– Vi har legat lägre än nästan alla kommuner i Fyrbodal. Men kvaliteten har ändå varit god eftersom vi har en stabil personal, säger Carl Kullgren.

Men på sistone har vårdtrycket ökat och personalen har påtalat en stark önskan om behovet av fler händer inom omsorgen.

– Detta är nu något vi nu kan tillgodose eftersom skatteintäkterna ökar genom att vi blir fler invånare.

Tre miljoner kronor tillförs inom hemtjänsten och en miljon kronor inom fritidshemmen.

Eftersom det blir fler elever kommer det också att behövas ytterligare en klass i årskurs sex. Fem klasser i stället för fyra.

Nya pengar (1,5 miljoner kronor) tillförs också kontot för ekonomiskt bistånd. Antalet personer som behöver försörjningsstöd i kommunen har ökat. Detta har också drabbat barnen. Det senaste välfärdsbokslutet visade att 16 procent av barnen lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

Bland övriga satsningar märks en ny tjänst som skolbibliotekarie och två projekt för funktionsnedsatta.

Det ena syftar till att skapa möjligheter till mera praktiska jobb för personer som annars står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Det andra är en arbetsmiljöåtgärd mellan arbetsförmedlingen och kommunerna där personer med funktionshinder ska digitalisera handlingar för svenskt migrationscenter.

Det finns ett alternativt budgetförslag. Moderaterna vill se en skattesänkning med 50 öre. Denna vill partiet finansiera med ett 9 miljoner kronor lägre utgiftstak än majoriteten. Var pengarna ska tas ifrån lämnar man till förvaltningen att lösa.

En annan skiljelinje är att Moderaterna, till skillnad från majoriteten, inte vill ge avkall på resultatkravet för god ekonomisk hushållning.

Den 30 november fattar fullmäktige beslut om budgeten.

I den nya skatteprognosen förväntas Bengtsfors kommun öka befolkningen under 2016 med 75 personer. Det ger 3,7 miljoner kronor ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Till satsningarna ingår en ökning på personalsidan inom hemtjänst, korttidsboenden och fritidshemmen.

– Det innebär nyanställningar, säger Carl Kullgren (FP), ordförande i kommunstyrelsens sociala utskott.

Bengtsfors har i dag en jämförelsevis låg personalbemanning inom vård och omsorg.

– Vi har legat lägre än nästan alla kommuner i Fyrbodal. Men kvaliteten har ändå varit god eftersom vi har en stabil personal, säger Carl Kullgren.

Men på sistone har vårdtrycket ökat och personalen har påtalat en stark önskan om behovet av fler händer inom omsorgen.

– Detta är nu något vi nu kan tillgodose eftersom skatteintäkterna ökar genom att vi blir fler invånare.

Tre miljoner kronor tillförs inom hemtjänsten och en miljon kronor inom fritidshemmen.

Eftersom det blir fler elever kommer det också att behövas ytterligare en klass i årskurs sex. Fem klasser i stället för fyra.

Nya pengar (1,5 miljoner kronor) tillförs också kontot för ekonomiskt bistånd. Antalet personer som behöver försörjningsstöd i kommunen har ökat. Detta har också drabbat barnen. Det senaste välfärdsbokslutet visade att 16 procent av barnen lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

Bland övriga satsningar märks en ny tjänst som skolbibliotekarie och två projekt för funktionsnedsatta.

Det ena syftar till att skapa möjligheter till mera praktiska jobb för personer som annars står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Det andra är en arbetsmiljöåtgärd mellan arbetsförmedlingen och kommunerna där personer med funktionshinder ska digitalisera handlingar för svenskt migrationscenter.

Det finns ett alternativt budgetförslag. Moderaterna vill se en skattesänkning med 50 öre. Denna vill partiet finansiera med ett 9 miljoner kronor lägre utgiftstak än majoriteten. Var pengarna ska tas ifrån lämnar man till förvaltningen att lösa.

En annan skiljelinje är att Moderaterna, till skillnad från majoriteten, inte vill ge avkall på resultatkravet för god ekonomisk hushållning.

Den 30 november fattar fullmäktige beslut om budgeten.