2015-11-12 17:00

2015-11-12 20:59

Vägarna ska bli farbara för tung trafik även vintertid

FÄRGELANDA: Insatser för över 20 miljoner kronor

Stora insatser görs på vägarna mot Rännelanda och Råggärd. Syftet är att de ska bevara bärigheten året runt, även under tjällossningen.

Arbete pågår just nu på väg 2081, mellan Åttingsberg och Rännelanda, samt väg 2094, mellan Grösäter och Råggärd.

Även på väg 2105, mellan Rölanda och Nytorp i Dals-Eds kommun, pågår liknande arbeten.

– De aktuella vägarna är klassade för tung trafik, men under tjällossningen har bärigheten på vägarna varit begränsade. Syftet är att vägarna ska ha bärighet året runt, säger Richard Svennberg, projektledare vid Trafikverket, investering Väst.

Efter sommaren påbörjades arbetet och totalt är det cirka 3 mil som ska byggas om.

– Vi ska bland annat byta cirka 200 vägtrummor, möjligen höja vissa sträckor som har sänkt sig, bredda vissa kurvor och förstärka infarter. I dagsläget har vi en kontraktssumma på 21,3 miljoner kronor, exklusive beläggning, säger Richard Svennberg.

När vägtrummorna ska bytas stängs vägen tillfälligt av.

– Avstängningen förflyttar sig beroende på var arbetena sker. Vi har dialog med blåljusmyndigeter, skolskjuts, hemtjänst, post och andra berörda. Vi informerar fastighetsägare längs vägsträckan veckovis hur de kan ta sig in och ut.

Under sensommaren 2016 ska beläggningsarbeten påbörjas. Vägarna beräknas vara klara hösten 2016.

Anledningen till att det är just dessa vägar som rustas upp beror på prioriteringar från Trafikverket.

– Vi lyssnar bland annat på det lokala näringslivet om vilka vägar de anser vara värdefulla för transporter, säger Richard Svennberg.

Arbete pågår just nu på väg 2081, mellan Åttingsberg och Rännelanda, samt väg 2094, mellan Grösäter och Råggärd.

Även på väg 2105, mellan Rölanda och Nytorp i Dals-Eds kommun, pågår liknande arbeten.

– De aktuella vägarna är klassade för tung trafik, men under tjällossningen har bärigheten på vägarna varit begränsade. Syftet är att vägarna ska ha bärighet året runt, säger Richard Svennberg, projektledare vid Trafikverket, investering Väst.

Efter sommaren påbörjades arbetet och totalt är det cirka 3 mil som ska byggas om.

– Vi ska bland annat byta cirka 200 vägtrummor, möjligen höja vissa sträckor som har sänkt sig, bredda vissa kurvor och förstärka infarter. I dagsläget har vi en kontraktssumma på 21,3 miljoner kronor, exklusive beläggning, säger Richard Svennberg.

När vägtrummorna ska bytas stängs vägen tillfälligt av.

– Avstängningen förflyttar sig beroende på var arbetena sker. Vi har dialog med blåljusmyndigeter, skolskjuts, hemtjänst, post och andra berörda. Vi informerar fastighetsägare längs vägsträckan veckovis hur de kan ta sig in och ut.

Under sensommaren 2016 ska beläggningsarbeten påbörjas. Vägarna beräknas vara klara hösten 2016.

Anledningen till att det är just dessa vägar som rustas upp beror på prioriteringar från Trafikverket.

– Vi lyssnar bland annat på det lokala näringslivet om vilka vägar de anser vara värdefulla för transporter, säger Richard Svennberg.