2015-11-12 17:00

2015-11-13 09:27

Lärarfack skarpt kritiska

BENGTSFORS: MBL-förhandlingarna slutade i oenighet

För få lärare, för dåliga löner, hårt tryck på grund av flyktingvågen och för lite tid för förstelärarna.
Lärarfacken i Bengtsfors har mycket att anmärka på och MBL-förhandlingarna med arbetsgivarparten inför 2016 års budget slutade i oenighet.

– Det kommer att bli lärarbrist och en sämre kompetens när gäller språk och matematik. Just nu är det förskollärare det är brist på, säger Eva Elinderson-Ström, ordförande för Lärarförbundet i Bengtsfors.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund framhåller också den nyligen framtagna rankning som Lärarförbundet gjort av landets 290 skolkommuner. Där hamnar Bengtsfors på plats 183. En kraftig försämring jämfört med året innan då kommunen hamnade på 91:a plats.

Bengtsfors har rasat

Bengtsfors har rasat i kategorierna resurser till undervisningen, andel barn i förskola och andel elever med slutbetyg från gymnasiet som registrerats vid högskola.

Lönenivån för lärarna ligger sämre än grannkommunerna Dals-Ed och Åmål.

– Lönen är stor del av yrket och en av anledningarna till att den som kanske funderar på att utbilda sig till lärare väljer att bli något annat, säger Eva Elinderson-Ström.

Hårt tryck på lärarna

En aspekt som förstås påverkar mycket är den pågående flyktingströmmen.

– Vi behöver fler lärare med svenska som andraspråk. Det hårda trycket gör att många lärare känner sig stressade och inte hinner med det de ska göra. Det är en arbetsmiljöfråga och barnen har rätt att få studiehandledning.

– Samtidigt är det är otroligt lärorikt för våra skolor, våra barn får lära sig att alla barn är lika. De förenas genom fotboll, lär sig hur skolan fungerar i andra länder och blir nyfikna på andra maträtter.

Trångt i lokalerna

Men genom att elevantalet ökar blir det trångt i lokalerna, vilket är en fråga som kommunen nu har att grubbla över.

En annan fråga som de lokala lärarfacken lyfter fram handlar om förstelärarnas situation.

– Förstelärarna behöver 20 procent ytterligare till sitt förstelärarskap. Kommunen har inte tillskjutit tillräckligt med pengar, säger Eva Elinderson-Ström.

Löneklyftan ska bort

Skolchefen Carl-Göran Strutz medger att det finns problem.

– Det är ett växande problem att få tag på lärare i hela landet. Antalet utexaminerade lärare ökar inte och det är en dragkamp mellan kommunerna om lärare. Det enda staten kan göra är att se till så att yrket blir mer attraktivt och från kommunens sida kan vi se till att ha en god arbetsmiljö.

Hur blir det med lönerna då? Lärarna i Bengtsfors tjänar sämre än i grannkommunerna.

– Varje år brukar en yrkesgrupp prioriteras, vilka det blir denna gång vet jag inte. Samtidigt pågår förhandlingar på central nivå. Men att vi har sämre löner än våra grannkommuner är inget som gagnar Bengtsfors och det är något som vi får jobba bort på sikt.

Hur hanterar ni flyktingtrycket?

– Vi har ansökt om och är ganska säkra på att få anslag för att kunna förstärka på personalsidan under 2016 eftersom Bengtsfors kommun har tagit emot en stor andel nyanlända. Vi behöver framför allt lärare med svenska som andraspråk. Vi har också ett hårt tryck på lokalerna. Ekhagsskolan och Franserudsskolan är pressade och vi undersöker just nu moduler som en lösning. Det finns bra sådana nu för tiden.

Förstelärarna får för lite tid enligt lärarfacken.

– Det vore önskvärt om 20 procent frigjordes för förstelärarna, men då skulle vi behöva 20 procent ytterligare i resursförstärkningar och det går inte att hacka upp tjänster på det sättet. Det finns inga medel avsatta för det heller i budgeten, säger Carl-Göran Strutz.

– Det kommer att bli lärarbrist och en sämre kompetens när gäller språk och matematik. Just nu är det förskollärare det är brist på, säger Eva Elinderson-Ström, ordförande för Lärarförbundet i Bengtsfors.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund framhåller också den nyligen framtagna rankning som Lärarförbundet gjort av landets 290 skolkommuner. Där hamnar Bengtsfors på plats 183. En kraftig försämring jämfört med året innan då kommunen hamnade på 91:a plats.

Bengtsfors har rasat

Bengtsfors har rasat i kategorierna resurser till undervisningen, andel barn i förskola och andel elever med slutbetyg från gymnasiet som registrerats vid högskola.

Lönenivån för lärarna ligger sämre än grannkommunerna Dals-Ed och Åmål.

– Lönen är stor del av yrket och en av anledningarna till att den som kanske funderar på att utbilda sig till lärare väljer att bli något annat, säger Eva Elinderson-Ström.

Hårt tryck på lärarna

En aspekt som förstås påverkar mycket är den pågående flyktingströmmen.

– Vi behöver fler lärare med svenska som andraspråk. Det hårda trycket gör att många lärare känner sig stressade och inte hinner med det de ska göra. Det är en arbetsmiljöfråga och barnen har rätt att få studiehandledning.

– Samtidigt är det är otroligt lärorikt för våra skolor, våra barn får lära sig att alla barn är lika. De förenas genom fotboll, lär sig hur skolan fungerar i andra länder och blir nyfikna på andra maträtter.

Trångt i lokalerna

Men genom att elevantalet ökar blir det trångt i lokalerna, vilket är en fråga som kommunen nu har att grubbla över.

En annan fråga som de lokala lärarfacken lyfter fram handlar om förstelärarnas situation.

– Förstelärarna behöver 20 procent ytterligare till sitt förstelärarskap. Kommunen har inte tillskjutit tillräckligt med pengar, säger Eva Elinderson-Ström.

Löneklyftan ska bort

Skolchefen Carl-Göran Strutz medger att det finns problem.

– Det är ett växande problem att få tag på lärare i hela landet. Antalet utexaminerade lärare ökar inte och det är en dragkamp mellan kommunerna om lärare. Det enda staten kan göra är att se till så att yrket blir mer attraktivt och från kommunens sida kan vi se till att ha en god arbetsmiljö.

Hur blir det med lönerna då? Lärarna i Bengtsfors tjänar sämre än i grannkommunerna.

– Varje år brukar en yrkesgrupp prioriteras, vilka det blir denna gång vet jag inte. Samtidigt pågår förhandlingar på central nivå. Men att vi har sämre löner än våra grannkommuner är inget som gagnar Bengtsfors och det är något som vi får jobba bort på sikt.

Hur hanterar ni flyktingtrycket?

– Vi har ansökt om och är ganska säkra på att få anslag för att kunna förstärka på personalsidan under 2016 eftersom Bengtsfors kommun har tagit emot en stor andel nyanlända. Vi behöver framför allt lärare med svenska som andraspråk. Vi har också ett hårt tryck på lokalerna. Ekhagsskolan och Franserudsskolan är pressade och vi undersöker just nu moduler som en lösning. Det finns bra sådana nu för tiden.

Förstelärarna får för lite tid enligt lärarfacken.

– Det vore önskvärt om 20 procent frigjordes för förstelärarna, men då skulle vi behöva 20 procent ytterligare i resursförstärkningar och det går inte att hacka upp tjänster på det sättet. Det finns inga medel avsatta för det heller i budgeten, säger Carl-Göran Strutz.