2015-11-05 17:00

2015-11-05 17:00

Bra skolresultat i Bengtsfors

BENGTSFORS: Öppna jämförelser

Utbildningsnivån i Bengtsfors kommun har länge legat på en låg nivå.
Men den senaste öppna jämförelsen (våren 2015) av landets gymnasieskolor visar att eleverna i Bengtsfors, ändå når goda resultat.

Eleverna på Strömkullegymnasiet i Bengtsfors har faktiskt fjärde högst betygspoäng i hela landet när det gäller så kallade socioekonomiska förutsättningar. Det vill säga vad kommunen teoretiskt borde ha utifrån sina förutsättningar.

– Man kan konstatera att våra elever klarar sig väl med tanke på att föräldragenerationen inte har så hög studievana. Det känns väldigt bra, säger skolchefen Carl-Göran Strutz.

Jobbat med attityderna

– Vi har nu en generation som kan lyfta Bengtsfors vidare. Vi har jobbat med attityderna gentemot studier och försökt betona hur viktigt det är att satsa på studier. All arbetsmarknad kräver studier, att bli lärd på arbetsplatsen räcker inte längre, fortsätter han.

Mer rättvis bedömning

Rapporten om öppna jämförelser av gymnasieskolans resultat har som vanligt tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

En nyhet för året är just ett träffsäkert förväntat värde på hur kommuner presterar i relation till sina socioekonomiska förutsättningar. Det anses ge en mer rättvis grund för jämförelser.

Bra snittbetyg

Strömkullegymnasiets elever ligger också bra till när det gäller de genomsnittliga betygen i landet. Med en genomsnittligt betygspoäng på 14,3 jämfört med riksgenomsnittets 14,0 är man 32:a i landet.

Vad tror du det är som gör att ni ligger på pass bra till?

– Vi har gjort en långsiktig satsning på lärarbehörighet, specialpedagoger och undervisningen av nyanlända. Det betalar sig, säger Carl-Göran Strutz.

Vad är du mindre nöjd med?

– Jag önskar att vi kunde ha lite högre siffror när det gäller andel elever som har jobb eller pluggar två år efter examen. Där ligger vi på 61 procent jämfört med 68 procent i landet. Men där fortsätter arbetet på kommunens projekt En väg in, säger Carl-Göran Strutz.

Eleverna på Strömkullegymnasiet i Bengtsfors har faktiskt fjärde högst betygspoäng i hela landet när det gäller så kallade socioekonomiska förutsättningar. Det vill säga vad kommunen teoretiskt borde ha utifrån sina förutsättningar.

– Man kan konstatera att våra elever klarar sig väl med tanke på att föräldragenerationen inte har så hög studievana. Det känns väldigt bra, säger skolchefen Carl-Göran Strutz.

Jobbat med attityderna

– Vi har nu en generation som kan lyfta Bengtsfors vidare. Vi har jobbat med attityderna gentemot studier och försökt betona hur viktigt det är att satsa på studier. All arbetsmarknad kräver studier, att bli lärd på arbetsplatsen räcker inte längre, fortsätter han.

Mer rättvis bedömning

Rapporten om öppna jämförelser av gymnasieskolans resultat har som vanligt tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

En nyhet för året är just ett träffsäkert förväntat värde på hur kommuner presterar i relation till sina socioekonomiska förutsättningar. Det anses ge en mer rättvis grund för jämförelser.

Bra snittbetyg

Strömkullegymnasiets elever ligger också bra till när det gäller de genomsnittliga betygen i landet. Med en genomsnittligt betygspoäng på 14,3 jämfört med riksgenomsnittets 14,0 är man 32:a i landet.

Vad tror du det är som gör att ni ligger på pass bra till?

– Vi har gjort en långsiktig satsning på lärarbehörighet, specialpedagoger och undervisningen av nyanlända. Det betalar sig, säger Carl-Göran Strutz.

Vad är du mindre nöjd med?

– Jag önskar att vi kunde ha lite högre siffror när det gäller andel elever som har jobb eller pluggar två år efter examen. Där ligger vi på 61 procent jämfört med 68 procent i landet. Men där fortsätter arbetet på kommunens projekt En väg in, säger Carl-Göran Strutz.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.