2015-11-04 15:15

2015-11-05 14:09

Så mår Bengtsforsborna

BENGTSFORS: Hög arbetslöshet, men låg brottlighet

Välfärd. En låg utbildningsnivå leder till hög arbetslöshet. Men en lugn landsbygd innebär också mindre drogproblem och färre brott. Ungefär så kan man sammanfatta välfärdssituationen i Bengtsfors kommun.

I veckan redovisade kommunens folkhälsosamordnare Catarina Åsberg resultatet av 2014 års folkhälsorapport för politikerna i fullmäktige. En sammanställning som är byggd på siffror från Statistiska centralbyrån och enkätsvar från kommuninvånarna och som brukar föranleda en hel del kommentarer från politiskt håll. Men denna gång sades ingenting.

Många har det tufft

Arbetslösheten i Bengtsfors kommun ligger på en fortsatt hög nivå. Särskilt ungdomsarbetslösheten är hög: 15,1 procent jämfört med länets snitt på 7,7 och rikets 9,1.

Bengtsfors kommun har, liksom de övriga kommunerna i Dalsland, en mycket lägre andel höginkomsttagare än länet och riket. Antalet personer med ekonomiskt stöd i kommunen har också ökat något över tid.

16 procent av barnen i 0-17 års ålder lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Att jämföra med 12 procent av riket i stort. Barn med utländsk bakgrund har det ofta allra tuffast.

Låg utbildningsnivå

Utbildningsnivån i kommunen är låg, hälften av kvinnorna och drygt hälften av männen har gymnasieutbildning, vilket liknar övriga Dalslandskommuner.

Däremot har andelen lärare med lärarexamen ökat i Bengtsfors kommun och ligger på en högre nivå (92 procent) än länet, riket och de flesta Dalslandskommuner.

Få våldsbrott

När det gäller våldsbrott ligger Bengtsfors däremot bättre till, här begås jämförelsevis få våldsbrott. Antalet anmälda brott totalt har också minskat över tid i kommunen.

Det genomsnittliga ohälsotalet (sjukskrivningar) för kvinnor och män är i Bengtsfors kommun är lägre än övriga Dalslandskommuner, länet samt riket. Under 2014 anmäldes också minst antal arbetsskador i Bengtsfors kommun bland kvinnor i jämförelse med de övriga kommunerna i Dalsland, länet och riket.

Många lider av fetma

I Bengtsfors kommun är antalet dödsfall av skador och förgiftningar högt, men det har skett en minskning av antalet dödsfall under de senare åren.

Andelen självmord har tidigare legat högt, men har nu minskat något.

I Bengtsfors kommun är andelen individer med övervikt eller fetma något högre än i länet och riket. Dödligheten i hjärtinfarkt är också högre, både bland kvinnor och män i Bengtsfors kommun än i länet och riket.

Lite droger

Andelen personer med riskabla alkoholvanor bland kvinnor är lägre i Bengtsfors kommun än i länet och riket. Bland männen är andelen lika stor som i länet och riket.

Andelen narkotikabrott är färre i Bengtsfors jämfört med länet och riket. Däremot är det fler som röker eller snusar i Bengtsfors kommun jämfört med länet och riket.

I veckan redovisade kommunens folkhälsosamordnare Catarina Åsberg resultatet av 2014 års folkhälsorapport för politikerna i fullmäktige. En sammanställning som är byggd på siffror från Statistiska centralbyrån och enkätsvar från kommuninvånarna och som brukar föranleda en hel del kommentarer från politiskt håll. Men denna gång sades ingenting.

Många har det tufft

Arbetslösheten i Bengtsfors kommun ligger på en fortsatt hög nivå. Särskilt ungdomsarbetslösheten är hög: 15,1 procent jämfört med länets snitt på 7,7 och rikets 9,1.

Bengtsfors kommun har, liksom de övriga kommunerna i Dalsland, en mycket lägre andel höginkomsttagare än länet och riket. Antalet personer med ekonomiskt stöd i kommunen har också ökat något över tid.

16 procent av barnen i 0-17 års ålder lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Att jämföra med 12 procent av riket i stort. Barn med utländsk bakgrund har det ofta allra tuffast.

Låg utbildningsnivå

Utbildningsnivån i kommunen är låg, hälften av kvinnorna och drygt hälften av männen har gymnasieutbildning, vilket liknar övriga Dalslandskommuner.

Däremot har andelen lärare med lärarexamen ökat i Bengtsfors kommun och ligger på en högre nivå (92 procent) än länet, riket och de flesta Dalslandskommuner.

Få våldsbrott

När det gäller våldsbrott ligger Bengtsfors däremot bättre till, här begås jämförelsevis få våldsbrott. Antalet anmälda brott totalt har också minskat över tid i kommunen.

Det genomsnittliga ohälsotalet (sjukskrivningar) för kvinnor och män är i Bengtsfors kommun är lägre än övriga Dalslandskommuner, länet samt riket. Under 2014 anmäldes också minst antal arbetsskador i Bengtsfors kommun bland kvinnor i jämförelse med de övriga kommunerna i Dalsland, länet och riket.

Många lider av fetma

I Bengtsfors kommun är antalet dödsfall av skador och förgiftningar högt, men det har skett en minskning av antalet dödsfall under de senare åren.

Andelen självmord har tidigare legat högt, men har nu minskat något.

I Bengtsfors kommun är andelen individer med övervikt eller fetma något högre än i länet och riket. Dödligheten i hjärtinfarkt är också högre, både bland kvinnor och män i Bengtsfors kommun än i länet och riket.

Lite droger

Andelen personer med riskabla alkoholvanor bland kvinnor är lägre i Bengtsfors kommun än i länet och riket. Bland männen är andelen lika stor som i länet och riket.

Andelen narkotikabrott är färre i Bengtsfors jämfört med länet och riket. Däremot är det fler som röker eller snusar i Bengtsfors kommun jämfört med länet och riket.