2015-11-03 06:00

2015-11-03 06:00

Fjärrvärmesatsning blir av i Billingsfors

BENGTSFORS: Efter debatt i fullmäktige

Det blir en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Billingsfors södra för en kostnad av 7,7 miljoner kronor . Det står klart efter att fullmäktige fattat beslut i frågan.

Men det var en oenig församling som gick till beslut. Moderaterna ville att ärendet skulle återremitteras.

Stig Bertilsson (M) undrade varför det inte fanns någon utredning kring intresset bland villaägarna i Billingsfors.

– Varför inte behålla en redan fungerande bergvärme? En stor del av villaägarna har dessutom redan konverterat till andra energikällor, menade han.

Bertilsson höjde även ett varningens finger för kommunens redan ”oerhört höga investeringsnivå”.

Christina Lundqvist (S) menade dock att eftersom Bengtsforshus lagt en stor beställning måste nu fullmäktige svara upp mot denna.

– Och många vill ansluta sig till denna miljövänliga och driftssäkra energikälla, menade Lundqvist.

– Bergvärmen räcker inte till och man har fått gå med olja när det har varit kallt, fortsatte hon.

Jerker Johansson (C) och Christer Andreasson (SD) tyckte båda att en fjärrvärmesatsning var bra och uttryckte sig gillande till kommunstyrelsens förslag.

Förslaget gick igenom. Moderaterna reserverade sig.

Ett annat ärende handlade om ny bolagsstruktur för kommunen.

Det blir i fortsättningen ett moderbolag med fyra dotterbolag. Bengtsforshus AB, Bengtsfors Energi Handel AB och Bengtsfors Energi Nät AB behålls. Bengtsfors Utvecklings AB ombildas till ett servicebolag och Hotell Dalia AB skrotas.

Carl Kullgren (FP) tyckte att det var ett bra förslag och ville att nuvarande bolagsstyrelser ska behållas till nästa stämma.

Ett tilläggsyrkande från Per Jonsson (C) vann gehör. Jonsson ville att formerna för uppsiktsplikten gentemot bolagen ska ses över.

Stig Bertilssons (M) yrkande om att ge plats åt en moderat ledamot i bolagsstyrelserna vann dock inte gehör.

En votering i frågan slutade 17–12 till fördel för kommunstyrelsens förslag.

Therese Karlsson har fram till uteslutningen nyligen företrätt Moderaterna i flera bolagsstyrelser. Nu får hon alltså sitta kvar en tid i bolagsstyrelserna.

En hel del diskussion väckte också borgensfrågan för Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ. DVVJ behöver pengar för att kunna anställa en heltidsarbetande vd och klara samt utöka nuvarande verksamhet.

I diskussionen framhölls vad som händer med om den andra stiftaren, Melleruds kommun, säger nej till begäran. Men enligt kommunchef Solveig Andersson är beslutet villkorat med att Mellerud ställer upp med samma summa.

Det räckte för att alla skulle ställa sig bakom förslaget att Bengtsfors kommun åtar sig ett borgenssumma på 1,5 miljoner kronor för DVVJ.

Men det var en oenig församling som gick till beslut. Moderaterna ville att ärendet skulle återremitteras.

Stig Bertilsson (M) undrade varför det inte fanns någon utredning kring intresset bland villaägarna i Billingsfors.

– Varför inte behålla en redan fungerande bergvärme? En stor del av villaägarna har dessutom redan konverterat till andra energikällor, menade han.

Bertilsson höjde även ett varningens finger för kommunens redan ”oerhört höga investeringsnivå”.

Christina Lundqvist (S) menade dock att eftersom Bengtsforshus lagt en stor beställning måste nu fullmäktige svara upp mot denna.

– Och många vill ansluta sig till denna miljövänliga och driftssäkra energikälla, menade Lundqvist.

– Bergvärmen räcker inte till och man har fått gå med olja när det har varit kallt, fortsatte hon.

Jerker Johansson (C) och Christer Andreasson (SD) tyckte båda att en fjärrvärmesatsning var bra och uttryckte sig gillande till kommunstyrelsens förslag.

Förslaget gick igenom. Moderaterna reserverade sig.

Ett annat ärende handlade om ny bolagsstruktur för kommunen.

Det blir i fortsättningen ett moderbolag med fyra dotterbolag. Bengtsforshus AB, Bengtsfors Energi Handel AB och Bengtsfors Energi Nät AB behålls. Bengtsfors Utvecklings AB ombildas till ett servicebolag och Hotell Dalia AB skrotas.

Carl Kullgren (FP) tyckte att det var ett bra förslag och ville att nuvarande bolagsstyrelser ska behållas till nästa stämma.

Ett tilläggsyrkande från Per Jonsson (C) vann gehör. Jonsson ville att formerna för uppsiktsplikten gentemot bolagen ska ses över.

Stig Bertilssons (M) yrkande om att ge plats åt en moderat ledamot i bolagsstyrelserna vann dock inte gehör.

En votering i frågan slutade 17–12 till fördel för kommunstyrelsens förslag.

Therese Karlsson har fram till uteslutningen nyligen företrätt Moderaterna i flera bolagsstyrelser. Nu får hon alltså sitta kvar en tid i bolagsstyrelserna.

En hel del diskussion väckte också borgensfrågan för Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ. DVVJ behöver pengar för att kunna anställa en heltidsarbetande vd och klara samt utöka nuvarande verksamhet.

I diskussionen framhölls vad som händer med om den andra stiftaren, Melleruds kommun, säger nej till begäran. Men enligt kommunchef Solveig Andersson är beslutet villkorat med att Mellerud ställer upp med samma summa.

Det räckte för att alla skulle ställa sig bakom förslaget att Bengtsfors kommun åtar sig ett borgenssumma på 1,5 miljoner kronor för DVVJ.