2015-11-03 15:16

2015-11-05 09:42

Bokdagar räddas kvar

DALSLAND: Trots uteblivet anslag

Höjningen av anslagen till Dalslands Litteraturförening är för liten för att kunna anställa någon , men det blir ändå en fortsättning på det populära evenemanget Bokdagar i Dalsland.

– Vi kommer inte att lägga ner Bokdagar, men vi kommer att behöva dra åt svångremmen och kommer inte att kunna anställa någon, säger Anita K Alexandersson, huvudansvarig för arrangemanget.

Bakgrunden är att hon själv och ytterligare en person kommer att lämna sina ideella arbeten för litteraturföreningen.

Det uppstod därmed ett behov av att anställa en person.

Fick avslag

Litteraturföreningen sökte medel, 300 000 kronor, utöver de tidigare anslagna 400 000 kronorna, för detta från Västra Götalandsregionen, men fick bara 50 000 kronor.

Innan ärendet skulle avgöras i regionens kulturnämnd varnade Anita K Alexandersson för att hela Bokdagar skulle kunna äventyras om inte pengarna beviljades.

– Vi fick en kalldusch när beskedet kom. Det kändes det som att gå in i en vägg. Men vi ger inte upp och får anpassa kostymen efter den nya situationen.

– Eftersom vi inte kommer att kunna ha någon anställd så får vi hanka oss fram genom att hyra in folk inför varje evenemang. I styrelsen är vi rörande överens om att behålla den höga kvalitet som blivit vårt varumärke, säger Alexandersson.

Det som kostar mest pengar under ett stort kulturarrangemang som Bokdagar i Dalsland är ljudteknik och författararvoden.

Hankar sig kvar

– Vi kommer att behöva dra ner på vissa delar, exakt vilka kan jag inte svara på, men våra besökare kommer inte att märkas av något. Vi kommer att ha lite mindre annonsering och får ha något färre författare, säger Alexandersson.

Viktig betydelse

Bokdagar i Dalsland har arrangerats femton gånger. Varje sommar lockar arrangemanget omkring 4 000 besökare från när och fjärran till Kulturmagasinet i Åmål.

Några gånger varje säsong anordnas också författarkvällar och en gång om året Nordiska novelldagen.

Hur viktig är Bokdagar i Dalsland?

– Litteraturföreningen har till uppgift att främja läsandet i landskapet och det vi gör främjar läsandet. Vi har stimulerat till att få fler att läsa böcker och efterfrågan på böcker har ökat.

– Vi ser också att Dalslandslitteraturens dag på Dalsland Center och Bokens dag i Bengtsfors har startat i kölvattnet av vår verksamhet, säger Anita K Alexandersson.

– Vi kommer inte att lägga ner Bokdagar, men vi kommer att behöva dra åt svångremmen och kommer inte att kunna anställa någon, säger Anita K Alexandersson, huvudansvarig för arrangemanget.

Bakgrunden är att hon själv och ytterligare en person kommer att lämna sina ideella arbeten för litteraturföreningen.

Det uppstod därmed ett behov av att anställa en person.

Fick avslag

Litteraturföreningen sökte medel, 300 000 kronor, utöver de tidigare anslagna 400 000 kronorna, för detta från Västra Götalandsregionen, men fick bara 50 000 kronor.

Innan ärendet skulle avgöras i regionens kulturnämnd varnade Anita K Alexandersson för att hela Bokdagar skulle kunna äventyras om inte pengarna beviljades.

– Vi fick en kalldusch när beskedet kom. Det kändes det som att gå in i en vägg. Men vi ger inte upp och får anpassa kostymen efter den nya situationen.

– Eftersom vi inte kommer att kunna ha någon anställd så får vi hanka oss fram genom att hyra in folk inför varje evenemang. I styrelsen är vi rörande överens om att behålla den höga kvalitet som blivit vårt varumärke, säger Alexandersson.

Det som kostar mest pengar under ett stort kulturarrangemang som Bokdagar i Dalsland är ljudteknik och författararvoden.

Hankar sig kvar

– Vi kommer att behöva dra ner på vissa delar, exakt vilka kan jag inte svara på, men våra besökare kommer inte att märkas av något. Vi kommer att ha lite mindre annonsering och får ha något färre författare, säger Alexandersson.

Viktig betydelse

Bokdagar i Dalsland har arrangerats femton gånger. Varje sommar lockar arrangemanget omkring 4 000 besökare från när och fjärran till Kulturmagasinet i Åmål.

Några gånger varje säsong anordnas också författarkvällar och en gång om året Nordiska novelldagen.

Hur viktig är Bokdagar i Dalsland?

– Litteraturföreningen har till uppgift att främja läsandet i landskapet och det vi gör främjar läsandet. Vi har stimulerat till att få fler att läsa böcker och efterfrågan på böcker har ökat.

– Vi ser också att Dalslandslitteraturens dag på Dalsland Center och Bokens dag i Bengtsfors har startat i kölvattnet av vår verksamhet, säger Anita K Alexandersson.