2015-10-29 09:00

2015-10-29 09:00

Företagarna rasar mot polisflytt

BENGTSFORS: Otrygghet bland lokala företag

Företagarna i Bengtsfors reagerar mot polisens planer att flytta resurser från Bengtsfors till Mellerud. I en skrivelse beskriver föreningens ordförande Stephanie Brodeur Flink otryggheten man upplever.

I skrivelsen, som är adresserad till polisledningen i polisområde väst och polisen i Fyrbodal, berättar hon om en undersökning som företagarföreningen gjorde bland sina medlemmar under våren. Den visar att endast 15 procent av medlemmarna känner sig trygga med polisnärvaron i sin kommun i dag.

– I samma undersökning har 8 av 10 företagare svarat att en bättre polisnärvaro krävs av polisen för att företagare ska känna sig trygga, skriver Stephanie Brodeur Flink. Utgångspunkten är således att småföretagare önskar utökad polisnärvaro i samhället. Att flytta polisresurser från Bengtsfors blir en försämring av en resurs som anses vara för svag redan i dag.

Inte prioriterade

I undersökningen svarade de flesta företagare som utsatts för brott att de upplevde att polisen inte var snabbt på plats efter händelsen. Något som aktualiserats efter att Kåpis vd Kent Pettersson själv jagat efter två män som påkommits med att slanga diesel utanför Kåpi, vilket Dalslänningen rapporterade om i tisdagens tidning.

– Tyvärr uppger många företagare att man inte ens anmäler inbrott längre, då de har erfarenheten att polisen ändå inte prioriterar dessa ärenden.

I skrivelsen, som är adresserad till polisledningen i polisområde väst och polisen i Fyrbodal, berättar hon om en undersökning som företagarföreningen gjorde bland sina medlemmar under våren. Den visar att endast 15 procent av medlemmarna känner sig trygga med polisnärvaron i sin kommun i dag.

– I samma undersökning har 8 av 10 företagare svarat att en bättre polisnärvaro krävs av polisen för att företagare ska känna sig trygga, skriver Stephanie Brodeur Flink. Utgångspunkten är således att småföretagare önskar utökad polisnärvaro i samhället. Att flytta polisresurser från Bengtsfors blir en försämring av en resurs som anses vara för svag redan i dag.

Inte prioriterade

I undersökningen svarade de flesta företagare som utsatts för brott att de upplevde att polisen inte var snabbt på plats efter händelsen. Något som aktualiserats efter att Kåpis vd Kent Pettersson själv jagat efter två män som påkommits med att slanga diesel utanför Kåpi, vilket Dalslänningen rapporterade om i tisdagens tidning.

– Tyvärr uppger många företagare att man inte ens anmäler inbrott längre, då de har erfarenheten att polisen ändå inte prioriterar dessa ärenden.