2015-10-28 13:33

2015-10-28 13:33

Idépengar till Stenebyelever

DALS LÅNGED: För positiv utveckling

Sex idéer från Stenebyskolans elever prisas nu av Mötesplats Steneby.

Mötesplatsens uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle.

Allt i syfte att stärka skolans kärnverksamhet och att bidra till en positiv utveckling av Dalsland.

Idépengen är ett stipendium som kan sökas av studenter, elever eller anställda på Steneby.

Denna gång har Therese Carlsson och Jeanette Schäring fått 50 000 kronor för en idé om en naturlig färgningskonferens. Samma summa har Chris Porcarelli fått för sitt projekt Steve Johnsons residency.

Lydia V Wallin och Hedvig Flärdh får 30 000 kronor för ett hantverksprojekt med utbyte mellan Sverige och Japan, Sindre Bierkli 26 500 kronor för ett spantexsamarbete med Munksjö Paper.

Julmarknad

Josha Woudstra 26 000 kronor för en julmarknad i galleri Långbron och Thea Timjan Thorheim får 20 000 kronor för skulpturell levande installation med videokonstverk.

Mötesplatsens uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle.

Allt i syfte att stärka skolans kärnverksamhet och att bidra till en positiv utveckling av Dalsland.

Idépengen är ett stipendium som kan sökas av studenter, elever eller anställda på Steneby.

Denna gång har Therese Carlsson och Jeanette Schäring fått 50 000 kronor för en idé om en naturlig färgningskonferens. Samma summa har Chris Porcarelli fått för sitt projekt Steve Johnsons residency.

Lydia V Wallin och Hedvig Flärdh får 30 000 kronor för ett hantverksprojekt med utbyte mellan Sverige och Japan, Sindre Bierkli 26 500 kronor för ett spantexsamarbete med Munksjö Paper.

Julmarknad

Josha Woudstra 26 000 kronor för en julmarknad i galleri Långbron och Thea Timjan Thorheim får 20 000 kronor för skulpturell levande installation med videokonstverk.