2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Kan bli extra klass på Franserud nästa höst

BENGTSFORS: Kraftig ökning av antal elever

Tryck på skolan. Det kan bli tre klasser i årskurs ett på Franserudsskolan i Bengtsfors nästa höst i stället för dagens två.

– Med nuvarande takt av invandrade och inflyttade så blir det en ökning med 90 elever i årskurs 1–9, vilket innebär en tioprocentig ökning, säger kommunens skolchef Carl-Göran Strutz.

Just nu utreds situationen av kommunens tjänstemän och kommunen har sökt statliga medel på 1,5 miljon kronor för att klara av en ökning av klasserna.

Få lärare och lokalbrist

– En etta som drar iväg över 30 elever är ingen höjdare. Och om det blir en årskurs till så kommer det att bli nyanställningar av personal, säger Carl-Göran Strutz.

Han kan i dagsläget inte svara på hur många som är invandrare och hur många som representerar andra inflyttade grupper.

– Det är en blandning som kommer att innebära att vi måste öka personaltätheten. Vi ligger bra till när det gäller behöriga lärare, men det är för få lärare och det saknas lokaler, säger Strutz.

Gläds åt ökning

– Det finns bra lösningar med exempelvis moduler, men det är förstås samtidigt en kostnad. Vi kommer att kunna lämna ett besked om hur vi ska hantera det här vid årsskiftet. Men redan i början av november får vi en befolkningsprognos och då vi vet vi mer.

Carl-Göran Strutz gläds åt att det blir fler elever i skolan.

– Det är positivt att kommunen växer, samtidigt som vi har ont om lärare för att klara av den nya situationen. Men vi har en hög andel behöriga lärare i kommunen och har den senaste tiden haft säkert fem lärare som läst in och breddat sig för att få behörighet.

Samtidigt förstärker Bengtsfors kommun inom förskolan.

Det blir en ny förskolechef vid sidan av de redan två befintliga.

Vidare ska Susanne Kinhult, som i dag är rektor för Bäckeskolan, ersättas eftersom hon fått ett nytt jobb i Dals-Ed.

Vakanser ska fyllas

Bengtsfors kommun har dessutom annonserat efter fem förskollärare till Mellangården, Olympen, Lövåsen och Bäckängen.

– Vi behöver besätta platser med behöriga lärare för att fylla vakanser och för personal som är barnlediga bland annat, säger Carl-Göran Strutz.

– Med nuvarande takt av invandrade och inflyttade så blir det en ökning med 90 elever i årskurs 1–9, vilket innebär en tioprocentig ökning, säger kommunens skolchef Carl-Göran Strutz.

Just nu utreds situationen av kommunens tjänstemän och kommunen har sökt statliga medel på 1,5 miljon kronor för att klara av en ökning av klasserna.

Få lärare och lokalbrist

– En etta som drar iväg över 30 elever är ingen höjdare. Och om det blir en årskurs till så kommer det att bli nyanställningar av personal, säger Carl-Göran Strutz.

Han kan i dagsläget inte svara på hur många som är invandrare och hur många som representerar andra inflyttade grupper.

– Det är en blandning som kommer att innebära att vi måste öka personaltätheten. Vi ligger bra till när det gäller behöriga lärare, men det är för få lärare och det saknas lokaler, säger Strutz.

Gläds åt ökning

– Det finns bra lösningar med exempelvis moduler, men det är förstås samtidigt en kostnad. Vi kommer att kunna lämna ett besked om hur vi ska hantera det här vid årsskiftet. Men redan i början av november får vi en befolkningsprognos och då vi vet vi mer.

Carl-Göran Strutz gläds åt att det blir fler elever i skolan.

– Det är positivt att kommunen växer, samtidigt som vi har ont om lärare för att klara av den nya situationen. Men vi har en hög andel behöriga lärare i kommunen och har den senaste tiden haft säkert fem lärare som läst in och breddat sig för att få behörighet.

Samtidigt förstärker Bengtsfors kommun inom förskolan.

Det blir en ny förskolechef vid sidan av de redan två befintliga.

Vidare ska Susanne Kinhult, som i dag är rektor för Bäckeskolan, ersättas eftersom hon fått ett nytt jobb i Dals-Ed.

Vakanser ska fyllas

Bengtsfors kommun har dessutom annonserat efter fem förskollärare till Mellangården, Olympen, Lövåsen och Bäckängen.

– Vi behöver besätta platser med behöriga lärare för att fylla vakanser och för personal som är barnlediga bland annat, säger Carl-Göran Strutz.