2015-10-24 12:33

2015-10-24 14:56

Kommunen letar nya alternativ

BENGTSFORS: Inga tillfälliga asylboenden i sporthallarna

De sporthallar som kommunen tidigare velat använda som tillfälliga evakueringsboenden för flyktingar är inte längre aktuella. Det beslutet fattade kommunen efter att Migrationsverket ställt större krav på bemanning än man tidigare trott. Det innebär att de 90 flyktingar som skulle ha kommit till Bengtsfors i helgen inte kommer.

– Migrationsverket kom med nya förutsättningar som vi inte hade uppfattat tidigare. Det gäller bland annat tolkar som vi måste ställa upp med. De har ingen personal, utan vi måste själva stå för all personal och all drift, säger kommunchefen Solveig Andersson. Det ställer stora krav på kommunen att kunna fixa det här.

För att kunna lösa mottagandet och se till att evakueringsboendena bemannas på rätt sätt arbetar kommunen nu med att hitta andra lösningar. På måndag träffas kommunens krisledningsgrupp för att titta på andra alternativ och ta kontakt med frivilliggrupper och ideella organisationer.

– Något måste vi ta fram, men för hur många och vilka platser, det vet vi inte nu, säger Solveig Andersson.

En annan faktor som bidrog till beslutet var att det sannolikt är så att evakueringsboendena inte är så tillfälliga som man först trott.

– Prognoserna visar att det inte är korta tider, utan längre perioder. Då ser vi att det inte är bra med den busstrafiken kring våra skolor och förskolor, säger Solveig Andersson.

Har beslutet något med den senaste tidens bränder på asylboenden att göra?

– Nej, tvärtom, de här idrottshallarna har larm, sprinklersystem och allting. Så ur brandsynpunkt är de väldigt bra.

Kommunen ska återkomma med en ny plan till Migrationsverket i mitten av nästa vecka.

– Migrationsverket kom med nya förutsättningar som vi inte hade uppfattat tidigare. Det gäller bland annat tolkar som vi måste ställa upp med. De har ingen personal, utan vi måste själva stå för all personal och all drift, säger kommunchefen Solveig Andersson. Det ställer stora krav på kommunen att kunna fixa det här.

För att kunna lösa mottagandet och se till att evakueringsboendena bemannas på rätt sätt arbetar kommunen nu med att hitta andra lösningar. På måndag träffas kommunens krisledningsgrupp för att titta på andra alternativ och ta kontakt med frivilliggrupper och ideella organisationer.

– Något måste vi ta fram, men för hur många och vilka platser, det vet vi inte nu, säger Solveig Andersson.

En annan faktor som bidrog till beslutet var att det sannolikt är så att evakueringsboendena inte är så tillfälliga som man först trott.

– Prognoserna visar att det inte är korta tider, utan längre perioder. Då ser vi att det inte är bra med den busstrafiken kring våra skolor och förskolor, säger Solveig Andersson.

Har beslutet något med den senaste tidens bränder på asylboenden att göra?

– Nej, tvärtom, de här idrottshallarna har larm, sprinklersystem och allting. Så ur brandsynpunkt är de väldigt bra.

Kommunen ska återkomma med en ny plan till Migrationsverket i mitten av nästa vecka.