2015-10-23 10:18

2015-10-24 10:19

Noel klippte bandet– nu är bron öppen

DALS LÅNGED: Öns yngste invånare tog saxen

I ett år har bron till Ön i Dals Långed varit reglerad med ljussignaler i samband med bygget av den nya kraftstationen. Men nu är det slut med det.

I torsdags klippte Öns yngste invånare, Noel Vik-Martinsson, 6 år, det blågula bandet som symbol för att en lite jobbig tid för de boende är slut.

Till att börja med är bara ett körfält öppet medan betongen i den nya brobanan får härda ännu en vecka. Sedan är det fritt fram att mötas på bron.

– Vi var tvungna att gjuta precis nu för att kunna hålla tidschemat, berättade Ove Irvenå, platschef för bygget vid den lilla samling med kaffe och smörgåstårta som föregick öppningen.

För att komma åt att bygga kraftstationen revs 30 meter av den gamla brobanan. Över den lades stålbalkar och ovanpå dem byggdes en provisorisk träbro. För passerande trafik blev den bron smalare med bara ett körfält. Allt detta är nu borta.

Sexårige Noel Vik-Martinsson, som kom till invigningen i sällskap av mamma och storebror Adam, 10 år, klarade sin uppgift galant. Hemma hade han pratat om och sett fram emot att få klippa bandet hela veckan.

I torsdags klippte Öns yngste invånare, Noel Vik-Martinsson, 6 år, det blågula bandet som symbol för att en lite jobbig tid för de boende är slut.

Till att börja med är bara ett körfält öppet medan betongen i den nya brobanan får härda ännu en vecka. Sedan är det fritt fram att mötas på bron.

– Vi var tvungna att gjuta precis nu för att kunna hålla tidschemat, berättade Ove Irvenå, platschef för bygget vid den lilla samling med kaffe och smörgåstårta som föregick öppningen.

För att komma åt att bygga kraftstationen revs 30 meter av den gamla brobanan. Över den lades stålbalkar och ovanpå dem byggdes en provisorisk träbro. För passerande trafik blev den bron smalare med bara ett körfält. Allt detta är nu borta.

Sexårige Noel Vik-Martinsson, som kom till invigningen i sällskap av mamma och storebror Adam, 10 år, klarade sin uppgift galant. Hemma hade han pratat om och sett fram emot att få klippa bandet hela veckan.