2015-10-22 06:00

2015-10-22 06:00

Ska bli framtidsbygder

DALSLAND: Lokalt ledd utveckling för företag och föreningar i leader

Idéer för utveckling. Med 35 miljoner i kassan och flera nyheter i bagaget laddar den nya Leaderföreningen för den kommande sjuårsperioden.

Den 15 september bildades föreningen Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal.

Föreningen kommer ha ansvaret för det nya Leaderområdet där åtta kommuner ingår. Dalslandskommunerna och Årjäng har fått sällskap av Munkedal.

Som en startmotor

Per Jonsson (C) är som tidigare ordförande, liksom Kerstin Söderlund, Mellerud, är verksamhetsledare.

– Föreningen vill att projekten ska fungera som en startmotor så att idéer kan testas, rulla vidare och växa av egen kraft, säger de.

I strategin för att bidra till utveckling av landsbygden och entreprenörskap finns integration och internationella kontakter med som nya satsningar.

De tre övergripande målen beskrivs så här:

• Bygder för alla – landsbygdsutveckling, service, kommunikationer, integration.

• Företagsamma bygder – stärkt företagande och entreprenörskap.

• Bygder över gränser – internationella kontakter och utbyten.

Via den gamla leaderföreningen Dalsland Årjäng genomfördes många lyckade projekt.

Några exempel är Fiber Dalsland, läxläsning och innebandyträning i Billingsfors och ungdomsprojektet Avtryck.

Annorlunda idé

Mountainbikelopp DXC i arrangemang av föreningen Camp Dalsland är ett annat exempel på en lyckad leadersatsning.

Första idén var ett lopp där orientering och mountainbikecykling skulle kombineras.

– Vi tyckte att det var en bra idé, men den stämde inte med verkligheten, berättar Crister Blüme, Camp Dalsland.

Redan året efter blev inriktningen enbart mountainbikecykling och nu är loppet väl så etablerat.

– Utan ekonomiskt stöd från leader hade vi inte kunnat prova oss fram och sedan växa av egen kraft, säger han.

Camp Dalsland har ett nytt projekt på gång som ska arrangeras i anslutning till Dalslands kanals 150 årsjubileum 2018.

– Det kommer vi att söka leaderpengar till, men vad det handlar om går vi inte ut med i dag, säger Crister Blüme.

85 procent lever

– En undersökning visar att 85 procent av de projekt vi stöttade under förra perioden lever vidare i någon form, säger Per Jonsson.

Av budgetens 35 miljoner kronor (tre miljoner mer än förra perioden) bidrar kommunerna med elva miljoner. Resten kommer från EU och svenska staten.

Varje projekt satsar också egna medel, ofta i form av eget arbete.

Lokala beslut

Lokalt ledd utveckling är det enda EU-program där beslutet om stöd tas lokalt. Det gör att det går fortare.

Besluten tas av LAG-gruppen (styrelsen) som består av kommuner, näringsliv och föreningsliv. Företags- och entreprenörskapet har fått mer tyngd jämfört med förra föreningen.

Komplettera ansökan

Närmast ska Leaderföreningen komplettera sin ansökan till jordbruksverket.

I början av 2016 tar föreningen emot nya projektansökningar.

Den 15 september bildades föreningen Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal.

Föreningen kommer ha ansvaret för det nya Leaderområdet där åtta kommuner ingår. Dalslandskommunerna och Årjäng har fått sällskap av Munkedal.

Som en startmotor

Per Jonsson (C) är som tidigare ordförande, liksom Kerstin Söderlund, Mellerud, är verksamhetsledare.

– Föreningen vill att projekten ska fungera som en startmotor så att idéer kan testas, rulla vidare och växa av egen kraft, säger de.

I strategin för att bidra till utveckling av landsbygden och entreprenörskap finns integration och internationella kontakter med som nya satsningar.

De tre övergripande målen beskrivs så här:

• Bygder för alla – landsbygdsutveckling, service, kommunikationer, integration.

• Företagsamma bygder – stärkt företagande och entreprenörskap.

• Bygder över gränser – internationella kontakter och utbyten.

Via den gamla leaderföreningen Dalsland Årjäng genomfördes många lyckade projekt.

Några exempel är Fiber Dalsland, läxläsning och innebandyträning i Billingsfors och ungdomsprojektet Avtryck.

Annorlunda idé

Mountainbikelopp DXC i arrangemang av föreningen Camp Dalsland är ett annat exempel på en lyckad leadersatsning.

Första idén var ett lopp där orientering och mountainbikecykling skulle kombineras.

– Vi tyckte att det var en bra idé, men den stämde inte med verkligheten, berättar Crister Blüme, Camp Dalsland.

Redan året efter blev inriktningen enbart mountainbikecykling och nu är loppet väl så etablerat.

– Utan ekonomiskt stöd från leader hade vi inte kunnat prova oss fram och sedan växa av egen kraft, säger han.

Camp Dalsland har ett nytt projekt på gång som ska arrangeras i anslutning till Dalslands kanals 150 årsjubileum 2018.

– Det kommer vi att söka leaderpengar till, men vad det handlar om går vi inte ut med i dag, säger Crister Blüme.

85 procent lever

– En undersökning visar att 85 procent av de projekt vi stöttade under förra perioden lever vidare i någon form, säger Per Jonsson.

Av budgetens 35 miljoner kronor (tre miljoner mer än förra perioden) bidrar kommunerna med elva miljoner. Resten kommer från EU och svenska staten.

Varje projekt satsar också egna medel, ofta i form av eget arbete.

Lokala beslut

Lokalt ledd utveckling är det enda EU-program där beslutet om stöd tas lokalt. Det gör att det går fortare.

Besluten tas av LAG-gruppen (styrelsen) som består av kommuner, näringsliv och föreningsliv. Företags- och entreprenörskapet har fått mer tyngd jämfört med förra föreningen.

Komplettera ansökan

Närmast ska Leaderföreningen komplettera sin ansökan till jordbruksverket.

I början av 2016 tar föreningen emot nya projektansökningar.

De sitter i styrelsen för nya leader

Per Jonsson, Bengtsfors kommun, Inger Fogelberg, Hela Sverige ska leva, Jan-Erik Gunnarsson, Företagarna, Dals-Ed, Christina Milén Jacobsson, Brålanda företagarförening, Stephanie Brodeur-Flink, Företagarna Bengtsfors, Johanna Lindström, Kulturföreningarna. Robert Svensson, Dalslands fotbollsförbund, Rolf Berg, Munkedals kommun, Bo Carlsson, Vänersborgs kommun, Tobias Bernhardsson, Färgelanda kommun och Annika Sahlin, Årjängs kommun.

Källa: