2015-10-21 14:00

2015-10-21 14:36

Överklagandet av Björnhuset avslås

FÄRGELANDA: Förvaltningsrätten gör bedömningen att beslutet är lagligt

Förvaltningsrätten anser att Färgelanda kommuns beslut att bevilja högst 10 miljoner till Björnhuset är fullt lagligt.

Det var i början av september som kommunfullmäktige beslutade att bevilja 10 miljoner kronor till Björnhuset för att anpassa nuvarande tomma lokaler till nya hyresgäster. Det finns också underhållsbehov.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ansåg att ärendet skulle återremitteras på grund av undermåligt beslutsunderlag.

Moderaterna överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Moderaten Tomas Andersson uppger bland annat i överklagandet att det i nuläget saknas hyresavtal som säkerställer återbetalning av investeringar och affärsplaner från de tilltänkta hyresgästerna, för att styrka att de kan finansiera sina egna planerade investeringar.

– De leker med skattebetalarnas pengar, säger han.

Han yrkade också på att beslutet inte ska få verkställas i avvaktan på att rätten slutligt avgör målet, så kallad inhibition. Men Förvaltningsrätten har tidigare meddelat att det inte finns några skäl till varför beslutet inte skulle verkställas och avslog därför yrkandet.

Dom i tisdags

Nu avslår de också överklagandet i sin helhet. I tisdags kom Förvaltningsrättens dom som säger att beslutet inte är olagligt och att det har tillkommit i laga ordning.

Förvaltningsrätten uppger också att prövningen är begränsad till om beslutet är lagligt eller inte. De kan därmed inte pröva beslutets lämplighet och inte heller pröva det underlag som beslutet är fattat på.

Det var i början av september som kommunfullmäktige beslutade att bevilja 10 miljoner kronor till Björnhuset för att anpassa nuvarande tomma lokaler till nya hyresgäster. Det finns också underhållsbehov.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ansåg att ärendet skulle återremitteras på grund av undermåligt beslutsunderlag.

Moderaterna överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Moderaten Tomas Andersson uppger bland annat i överklagandet att det i nuläget saknas hyresavtal som säkerställer återbetalning av investeringar och affärsplaner från de tilltänkta hyresgästerna, för att styrka att de kan finansiera sina egna planerade investeringar.

– De leker med skattebetalarnas pengar, säger han.

Han yrkade också på att beslutet inte ska få verkställas i avvaktan på att rätten slutligt avgör målet, så kallad inhibition. Men Förvaltningsrätten har tidigare meddelat att det inte finns några skäl till varför beslutet inte skulle verkställas och avslog därför yrkandet.

Dom i tisdags

Nu avslår de också överklagandet i sin helhet. I tisdags kom Förvaltningsrättens dom som säger att beslutet inte är olagligt och att det har tillkommit i laga ordning.

Förvaltningsrätten uppger också att prövningen är begränsad till om beslutet är lagligt eller inte. De kan därmed inte pröva beslutets lämplighet och inte heller pröva det underlag som beslutet är fattat på.