2015-10-21 15:11

2015-10-21 15:28

Friskola räddning för naturbruksskolorna

UTBILDNING: Hushållningssällskapet är berett att driva Nuntorp vidare

De naturbruksskolor som VG-regionen ska lägga ner i Dingle och Nuntorp kan drivas som friskolor av Hushållningssällskapet.

– Annars finns en uppenbar risk att Bert Karlsson köper dem, säger Robert Svensson i sällskapet.

Ordföranden för Hushållningssällskapet Väst menar att det är lukrativt att hyra ut lokaler till Migrationsverket, och att det gäller att komma till snabbt beslut om en fortsättning på naturbruksgymnasierna. Annars är de snart historia.

Stort intresse

I måndags höll Kommunalförbundet Fyrbodal ett möte där lantbrukare och andra företag inom den gröna näringen lyfte fram betydelsen av skolorna.

Friskoleplanerna i Dingle har kommit längre. Men intresset är stort även för Nuntorp utanför Brålanda.

– Det är ett väldigt tryck för att Nuntorp ska vara kvar, säger Robert Svensson, tidigare kommunalråd i Mellerud. Och att regionen ska ändra sig är uteslutet. Det finns inga andra lösningar för Nuntorp än en friskola.

Han poängterar dock att skolorna har för få elever och att de måste skötas på annat sätt, med bättre marknadsföring.

– Om vi kommer fram till att det finns möjlighet att driva skolan eller att andra aktörer gör det, kommer inte Nuntorp att vara som förut, säger Robert Svensson. Skolan måste sticka ut, vara modern och hänga med i teknik och utveckling. Och är det ett självändamål att äga sina maskiner, när bönderna runt om har mer moderna maskiner? undrar Robert Svensson.

Beslut inom kort

En arbetsgrupp har tillsatts som ska gå vidare med arbetet om en friskola vid Nuntorp. Den ska ta upp nya diskussioner med regionledningen, och hoppas snart komma till ett beslut.

Ordföranden för Hushållningssällskapet Väst menar att det är lukrativt att hyra ut lokaler till Migrationsverket, och att det gäller att komma till snabbt beslut om en fortsättning på naturbruksgymnasierna. Annars är de snart historia.

Stort intresse

I måndags höll Kommunalförbundet Fyrbodal ett möte där lantbrukare och andra företag inom den gröna näringen lyfte fram betydelsen av skolorna.

Friskoleplanerna i Dingle har kommit längre. Men intresset är stort även för Nuntorp utanför Brålanda.

– Det är ett väldigt tryck för att Nuntorp ska vara kvar, säger Robert Svensson, tidigare kommunalråd i Mellerud. Och att regionen ska ändra sig är uteslutet. Det finns inga andra lösningar för Nuntorp än en friskola.

Han poängterar dock att skolorna har för få elever och att de måste skötas på annat sätt, med bättre marknadsföring.

– Om vi kommer fram till att det finns möjlighet att driva skolan eller att andra aktörer gör det, kommer inte Nuntorp att vara som förut, säger Robert Svensson. Skolan måste sticka ut, vara modern och hänga med i teknik och utveckling. Och är det ett självändamål att äga sina maskiner, när bönderna runt om har mer moderna maskiner? undrar Robert Svensson.

Beslut inom kort

En arbetsgrupp har tillsatts som ska gå vidare med arbetet om en friskola vid Nuntorp. Den ska ta upp nya diskussioner med regionledningen, och hoppas snart komma till ett beslut.

Naturbrukselever i VG-regionen

Färgelanda kommun: 1 i Nuntorp, 2 i Dingle, 2 i friskolor och 1 på gymnasiesärskola inom naturbruk.

Dals-Eds kommun: 1 i Nuntorp.

Bengtsfors kommun: 3 i Nuntorp.