2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Reaktion mot polisflytt

BENGTSFORS: Per Eriksson (S) litar inte på att polisen uppfyller polislagen

Kritisk. Polisens planerade flytt av personal från Bengtsfors till Mellerud gör nu att kommunen agera med ett brev till Polismyndigheten.

I brevet kritiserar kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S) planen att flytta personal.

Dalslänningen har tidigare berättat att polisen planerar att utgå från Mellerud med sin yttre personal, något som bland annat skulle minska ensampatrulleringen som man i dag tvingas till. Detta skulle enligt polisen trots allt inte minska deras närvaro i samhället – något som Per Eriksson är skeptisk till.

Otrygghet

”Från Bengtsfors kommuns sida känner vi oss inte helt trygga med att våra medborgare tillförsäkras den polisiära närvaro som krävs för att uppfylla ovanstående paragrafer”, skriver Eriksson i brevet och syftar då på de två första paragraferna i Polislagen, som säger att polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, samt att polisen ska förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och dessutom övervaka den allmänna ordningen.

”Släcka bränder”

”Vår farhåga är att det blir personal utan lokal- och personkännedom som får tillbringa värdefull tid på vägarna för att 'släcka bränder' när de uppstår”, fortsätter Per Eriksson i brevet. ”Andra risker vi ser är att radiobilar 'fastnar' exempelvis i Trestadsområdet, det sker redan i dag med ambulanser och taxibilar. Finns ingen radiobil i vårt område så befarar vi att ärenden i vårt område nedprioriteras.”

”Känns avlägset”

Polisens tanke är, som Dalslänningen tidigare rapporterat om, att en särskild medborgarpolis ska tillsättas som ska föra en dialog med medborgare, kommuner och andra organisationer för att polisens verksamhet ska kunna styras mer av vad medborgarna önskar sig. Något som för Per Eriksson ”känns avlägset då ingen polis finns stationerad på orten”.

Brevet avslutas med att kommunen bjuder in polisen till samtal om förändringarna. På tisdag kommer därför polismästaren i Fyrbodal, Gunilla Gevreus, och polisområdeschefen för östra Fyrbodal, Rikard Fremark, till kommunstyrelsens allmänna utskott.

I brevet kritiserar kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S) planen att flytta personal.

Dalslänningen har tidigare berättat att polisen planerar att utgå från Mellerud med sin yttre personal, något som bland annat skulle minska ensampatrulleringen som man i dag tvingas till. Detta skulle enligt polisen trots allt inte minska deras närvaro i samhället – något som Per Eriksson är skeptisk till.

Otrygghet

”Från Bengtsfors kommuns sida känner vi oss inte helt trygga med att våra medborgare tillförsäkras den polisiära närvaro som krävs för att uppfylla ovanstående paragrafer”, skriver Eriksson i brevet och syftar då på de två första paragraferna i Polislagen, som säger att polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, samt att polisen ska förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och dessutom övervaka den allmänna ordningen.

”Släcka bränder”

”Vår farhåga är att det blir personal utan lokal- och personkännedom som får tillbringa värdefull tid på vägarna för att 'släcka bränder' när de uppstår”, fortsätter Per Eriksson i brevet. ”Andra risker vi ser är att radiobilar 'fastnar' exempelvis i Trestadsområdet, det sker redan i dag med ambulanser och taxibilar. Finns ingen radiobil i vårt område så befarar vi att ärenden i vårt område nedprioriteras.”

”Känns avlägset”

Polisens tanke är, som Dalslänningen tidigare rapporterat om, att en särskild medborgarpolis ska tillsättas som ska föra en dialog med medborgare, kommuner och andra organisationer för att polisens verksamhet ska kunna styras mer av vad medborgarna önskar sig. Något som för Per Eriksson ”känns avlägset då ingen polis finns stationerad på orten”.

Brevet avslutas med att kommunen bjuder in polisen till samtal om förändringarna. På tisdag kommer därför polismästaren i Fyrbodal, Gunilla Gevreus, och polisområdeschefen för östra Fyrbodal, Rikard Fremark, till kommunstyrelsens allmänna utskott.