2015-10-16 12:00

2015-10-16 12:00

Pengar till mindre barngrupper

FÄRGELANDA: Planerar nyanställningar

Barngrupperna på de kommunala förskolorna i Färgelanda ska bli mindre.
Kommunen har beviljats drygt 1,8 miljoner kronor i statliga medel för satsningen, som också kräver mer personal.

Färgelanda kommun brottas i nuläget med det angenäma problemet att det är många barn på förskolan och att barnomsorgskön växer.

– Över tid har det funnits grupper med 22 barn. Personligen kan jag tycka att det är rimligt med 16-18 barn. Det är naturligtvis en positiv utveckling om vi kan ha mindre barngrupper, säger barn- och utbildningschefen Helena K Kronberg.

Nyligen blev Färgelanda kommun beviljade drygt 1,8 miljoner kronor i statsbidrag just för att kunna skapa mindre barngrupper.

Mer ute

Färgelanda kommun planerar att göra barngrupperna mindre med hjälp av utomhuspedagogik.

– Vi tänker att främst de äldsta barnen, femåringarna, kan vara mer ute, vilket bidrar till att det blir två smågrupper i stället för en stor. Femåringarna kanske även vill göra andra saker än de minsta barnen så vi tror att det är en bra lösning.

Med start år 2014 har 26 pedagoger från olika skolverksamheter i kommunen utbildats i utomhuspedagogik i samarbete med Linköpings universitet. Målet har varit att få verktyg till att lyfta ut undervisningen i skogen.

Skolskogar

Inom samma projekt färdigställdes en skolskog i Färgelanda – ett klassrum i naturen. Tanken är att skolskogar ska finnas i närheten av de flesta kommunala skolor och att de nu, bland annat, ska nyttjas för att minska förskolornas barngrupper.

– Oavsett om det finns en skolskog eller inte har alla tillgång till naturområden i sin närhet. Ambitionen är att alla förskoleavdelningar ska få ta del av de statliga medlen, men utformningarna kommer att se olika ut beroende på vilken avdelning det är, säger Helena K Kronberg.

Oklart när

Utbetalningen sker i två omgångar, den första i oktober. Men det är oklart när satsningen kan starta. Orsaken är att genomförandet kräver nyanställningar, något som ännu inte är klart.

– Vi håller just nu på att titta på hur många vi kommer att behöva anställa. Det är i dag inte helt lätt att rekrytera personal inom det här området.

Färgelanda kommun brottas i nuläget med det angenäma problemet att det är många barn på förskolan och att barnomsorgskön växer.

– Över tid har det funnits grupper med 22 barn. Personligen kan jag tycka att det är rimligt med 16-18 barn. Det är naturligtvis en positiv utveckling om vi kan ha mindre barngrupper, säger barn- och utbildningschefen Helena K Kronberg.

Nyligen blev Färgelanda kommun beviljade drygt 1,8 miljoner kronor i statsbidrag just för att kunna skapa mindre barngrupper.

Mer ute

Färgelanda kommun planerar att göra barngrupperna mindre med hjälp av utomhuspedagogik.

– Vi tänker att främst de äldsta barnen, femåringarna, kan vara mer ute, vilket bidrar till att det blir två smågrupper i stället för en stor. Femåringarna kanske även vill göra andra saker än de minsta barnen så vi tror att det är en bra lösning.

Med start år 2014 har 26 pedagoger från olika skolverksamheter i kommunen utbildats i utomhuspedagogik i samarbete med Linköpings universitet. Målet har varit att få verktyg till att lyfta ut undervisningen i skogen.

Skolskogar

Inom samma projekt färdigställdes en skolskog i Färgelanda – ett klassrum i naturen. Tanken är att skolskogar ska finnas i närheten av de flesta kommunala skolor och att de nu, bland annat, ska nyttjas för att minska förskolornas barngrupper.

– Oavsett om det finns en skolskog eller inte har alla tillgång till naturområden i sin närhet. Ambitionen är att alla förskoleavdelningar ska få ta del av de statliga medlen, men utformningarna kommer att se olika ut beroende på vilken avdelning det är, säger Helena K Kronberg.

Oklart när

Utbetalningen sker i två omgångar, den första i oktober. Men det är oklart när satsningen kan starta. Orsaken är att genomförandet kräver nyanställningar, något som ännu inte är klart.

– Vi håller just nu på att titta på hur många vi kommer att behöva anställa. Det är i dag inte helt lätt att rekrytera personal inom det här området.