2015-10-15 16:00

2015-10-15 17:32

Förbjuds sälja tonfisk

BENGTSFORS: Efter inspektion på pizzeria

Pizzeria Sicilia i Bengtsfors måste sluta sälja tonfisk under en period. Detta efter att en kund blivit sjuk efter att ha ätit tonfisksallad på pizzerian och Dalslands miljökontor gjort en kontroll.

Det var i september som en kund fick hjärtklappning och ansiktsrodnad efter att ha ätit en tonfisksallad.

Kunden uppsökte vårdcentralen, där de trodde att reaktionen kunde bero på histaminförgiftning.

En anmälan gjordes därefter till miljökontoret som tog prover på pizzerians tonfisk från dagen innan, som fanns sparad i en plastburk i kylbänken.

Analyssvaren påvisade ett högt histaminvärde, men också förekomst av andra bakterier och organismer.

Med händerna

Även förvaringstemperaturen och hanteringen i övrigt har varit felaktig.

Bland annat hanterades, vid provtagningen, tonfisken direkt med händerna. Inga redskap användes.

Miljökontoret beslutade att pizzerian skulle avvakta med försäljning av livsmedel med tonfisk.

Därefter fattade Dalslands miljönämnd beslutet att Pizzeria Sicilia förbjuds att sälja livsmedel med tonfisk tills vidare. Förbudet ska gälla till dess att verksamheten kan bevisa att tonfiskhanteringen är säker.

Dalslänningen har sökt pizzerians ägare utan resultat.

Det var i september som en kund fick hjärtklappning och ansiktsrodnad efter att ha ätit en tonfisksallad.

Kunden uppsökte vårdcentralen, där de trodde att reaktionen kunde bero på histaminförgiftning.

En anmälan gjordes därefter till miljökontoret som tog prover på pizzerians tonfisk från dagen innan, som fanns sparad i en plastburk i kylbänken.

Analyssvaren påvisade ett högt histaminvärde, men också förekomst av andra bakterier och organismer.

Med händerna

Även förvaringstemperaturen och hanteringen i övrigt har varit felaktig.

Bland annat hanterades, vid provtagningen, tonfisken direkt med händerna. Inga redskap användes.

Miljökontoret beslutade att pizzerian skulle avvakta med försäljning av livsmedel med tonfisk.

Därefter fattade Dalslands miljönämnd beslutet att Pizzeria Sicilia förbjuds att sälja livsmedel med tonfisk tills vidare. Förbudet ska gälla till dess att verksamheten kan bevisa att tonfiskhanteringen är säker.

Dalslänningen har sökt pizzerians ägare utan resultat.