2015-10-14 14:45

2015-10-14 14:45

Studenter hjälpte företag

DALS LÅNGED: Problemlösning på Stenebyskolan

Tidspress. Kan ett företags problem lösas på 24 timmar? Det försökte ett gäng studenter ta reda på när Drivhuset tog sitt projektdygn till Stenebyskolan.

De kom från Stenebyskolan, Högskolan Väst och universitetet i Östfold, och samlades i Dals Långed för att under ett intensivt dygn lösa problem åt lokala företag under projektet Drivhuset24.

– Vi arrangerar det här ungefär en gång om året, säger Marcus Pallvid, projektledare på Drivhuset. Resultatet varierar mycket, men jag blir alltid imponerad över hur bra det blir. Deltagarna måste sätta sig in i nya områden, och de lär sig fort. Det fascinerar mig.

Händer det att företagen använder sig av de idéer som tas fram under projektet?

– Absolut, jämt och ständigt. Ofta får företagen bekräftelse på en tanke som redan tänkts, och ibland så implementeras det deltagarna föreslagit till viss del. Det har också hänt att andra företagare än det man försökt hjälpa velat använda sig av idén.

Lokala företag

Företagen som efterfrågade studenternas hjälp var Mustadfors bruk, Signera of Sweden och Position Väst. En något annorlunda aktör i sammanhanget var Bengtsfors kommun, som bad studenterna ta fram fem faktorer som skulle få Dals Långed att kännas mer som en universitetsort, och Bengtsfors som en universitetskommun.

Signera of Sweden och Mustadfors bruk behövde hjälp med liknande saker. De får båda mycket material över när de producerar sina produkter, och ville hitta ett sätt att skapa nya produkter av överskottsmaterialet, som de sedan kan sälja.

Position Väst hoppades dra nytta av de många internationella studenterna genom att få förslag på nya länder dit man kan expandera företaget.

Efterfrågan

– Det har alltid funnits intresse för samarbete från lokala företag, men det är inte alltid Stenebyskolan har kunnat möta upp mot det. Tjugofyra timmar är en oerhört koncentrerad tid, då kan man kicka i gång något, säger Sara Vogel Rödin, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby.

Anders Kihlberg från Signera of Sweden var nöjd med resultatet av projektet. Gruppen som arbetade med att lösa hans problem – vad man ska göra med spillmaterialet som blir när man skär ut en oval bordsskiva ur ett rektangulärt trästycke – kom fram till flera olika förslag. Bland annat en pall och en lampskärm. Men det fanns ett annat förslag som lockade Kihlberg mer.

– Ett var riktigt bra, och det kommer jag att testa, säger han. Idén var att ta hörnen som blir av spillet och göra en bordsskiva av dem med en glasskiva i mitten. Det är en utmärkt idé, då får vi ju inget spill, utan ett bord till.

Utvecklar kontakter

Från Stenebys sida var en av vinsterna att drivna studenter kunde komma i kontakt med näringslivet och knyta kontakter, och man hoppas kunna utveckla företagsrelationerna ännu mer.

– Drömmen är en designpool som kan jobba mot företag, säger Sara Vogel Rödin.

Anders Kihlberg kan tänka sig att göra om projektet en gång till i framtiden och tycker att det är ett spännande sätt att arbeta på.

– Det var lyckat, säger han. Folk är som mest kreativa under press, och här var de under press att skapa något på kort tid. Det är då de riktigt bra idéerna kommer.

De kom från Stenebyskolan, Högskolan Väst och universitetet i Östfold, och samlades i Dals Långed för att under ett intensivt dygn lösa problem åt lokala företag under projektet Drivhuset24.

– Vi arrangerar det här ungefär en gång om året, säger Marcus Pallvid, projektledare på Drivhuset. Resultatet varierar mycket, men jag blir alltid imponerad över hur bra det blir. Deltagarna måste sätta sig in i nya områden, och de lär sig fort. Det fascinerar mig.

Händer det att företagen använder sig av de idéer som tas fram under projektet?

– Absolut, jämt och ständigt. Ofta får företagen bekräftelse på en tanke som redan tänkts, och ibland så implementeras det deltagarna föreslagit till viss del. Det har också hänt att andra företagare än det man försökt hjälpa velat använda sig av idén.

Lokala företag

Företagen som efterfrågade studenternas hjälp var Mustadfors bruk, Signera of Sweden och Position Väst. En något annorlunda aktör i sammanhanget var Bengtsfors kommun, som bad studenterna ta fram fem faktorer som skulle få Dals Långed att kännas mer som en universitetsort, och Bengtsfors som en universitetskommun.

Signera of Sweden och Mustadfors bruk behövde hjälp med liknande saker. De får båda mycket material över när de producerar sina produkter, och ville hitta ett sätt att skapa nya produkter av överskottsmaterialet, som de sedan kan sälja.

Position Väst hoppades dra nytta av de många internationella studenterna genom att få förslag på nya länder dit man kan expandera företaget.

Efterfrågan

– Det har alltid funnits intresse för samarbete från lokala företag, men det är inte alltid Stenebyskolan har kunnat möta upp mot det. Tjugofyra timmar är en oerhört koncentrerad tid, då kan man kicka i gång något, säger Sara Vogel Rödin, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby.

Anders Kihlberg från Signera of Sweden var nöjd med resultatet av projektet. Gruppen som arbetade med att lösa hans problem – vad man ska göra med spillmaterialet som blir när man skär ut en oval bordsskiva ur ett rektangulärt trästycke – kom fram till flera olika förslag. Bland annat en pall och en lampskärm. Men det fanns ett annat förslag som lockade Kihlberg mer.

– Ett var riktigt bra, och det kommer jag att testa, säger han. Idén var att ta hörnen som blir av spillet och göra en bordsskiva av dem med en glasskiva i mitten. Det är en utmärkt idé, då får vi ju inget spill, utan ett bord till.

Utvecklar kontakter

Från Stenebys sida var en av vinsterna att drivna studenter kunde komma i kontakt med näringslivet och knyta kontakter, och man hoppas kunna utveckla företagsrelationerna ännu mer.

– Drömmen är en designpool som kan jobba mot företag, säger Sara Vogel Rödin.

Anders Kihlberg kan tänka sig att göra om projektet en gång till i framtiden och tycker att det är ett spännande sätt att arbeta på.

– Det var lyckat, säger han. Folk är som mest kreativa under press, och här var de under press att skapa något på kort tid. Det är då de riktigt bra idéerna kommer.