2015-10-13 12:00

2015-10-13 12:00

Hovrätten slog fast tingsrättens dom

DALS-ED: Fyra åtalspunkter

Skuldfrågan är klar och Edskvinnan fälls. Det fastslår Hovrätten för Västra Sverige som på alla punkter utom en går på samma linje som tingsrätten gjort tidigare när det gäller misshandel, ofredande, hemfridsbrott och överträdelse av kontaktförbud.

Kvinnan är född 1966 och dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och 70 dagsböter à 70 kronor.

Det domslutet fann hovrätten ingen anledning att ändra, även om rätten ogillade ett delmoment i åtalspunkten som gällde misshandel.

Ändrar inte domslut

Enligt denna ska kvinnan ha kastat en trappstege på en annan kvinna.

Hovrätten anser inte att det är styrkt att trappstegen kastades med uppsåt att skada.

Men det medför inte att hovrätten ändrar tingsrättens dom.

I tingsrätten hade åklagaren yrkanden under fyra åtalspunkter.

Den första var hemfridsbrott där kvinnan fälldes för att vid två tillfällen trängt sin in och stannat kvar i den andra kvinnans bostad.

Den andra punkten behandlade misshandeln. Där ska kvinnan ha sparkat den andre på benen, tagit ett hårt grepp runt hennes armar och tryckt upp henne mot en vägg.

Åtalets punkt tre handlade om ofredande. Där ska kvinnan ha ofredat målsägaren genom att knuffa henne mot ett träd.

Bröt kontaktförbud

Den fjärde åtalspunkten var överträdelse av kontaktförbund. Det ska den åtalade kvinnan ha brutit mot vid två tillfällen.

Åklagaren ansåg att kvinnan begått samtliga gärningar med uppsåt.

Den åtalade erkände endast ofredande. Hon valde att överklaga domen till hovrätten som fastställde tingsrättens domslut.

Kvinnan är född 1966 och dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och 70 dagsböter à 70 kronor.

Det domslutet fann hovrätten ingen anledning att ändra, även om rätten ogillade ett delmoment i åtalspunkten som gällde misshandel.

Ändrar inte domslut

Enligt denna ska kvinnan ha kastat en trappstege på en annan kvinna.

Hovrätten anser inte att det är styrkt att trappstegen kastades med uppsåt att skada.

Men det medför inte att hovrätten ändrar tingsrättens dom.

I tingsrätten hade åklagaren yrkanden under fyra åtalspunkter.

Den första var hemfridsbrott där kvinnan fälldes för att vid två tillfällen trängt sin in och stannat kvar i den andra kvinnans bostad.

Den andra punkten behandlade misshandeln. Där ska kvinnan ha sparkat den andre på benen, tagit ett hårt grepp runt hennes armar och tryckt upp henne mot en vägg.

Åtalets punkt tre handlade om ofredande. Där ska kvinnan ha ofredat målsägaren genom att knuffa henne mot ett träd.

Bröt kontaktförbud

Den fjärde åtalspunkten var överträdelse av kontaktförbund. Det ska den åtalade kvinnan ha brutit mot vid två tillfällen.

Åklagaren ansåg att kvinnan begått samtliga gärningar med uppsåt.

Den åtalade erkände endast ofredande. Hon valde att överklaga domen till hovrätten som fastställde tingsrättens domslut.