2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Samma skatt

BENGTSFORS: 22,83 per skattekrona

Det blir ingen förändring av kommunalskatten i Bengtsfors nästa år. Dagens nivå på 22,92 kronor per intjänad hundralapp skulle därmed ligga fast.

Kommunstyrelsens ordförande, Per Eriksson (S), berättar dock att man fortfarande inväntar en analys från Sveriges kommuner och landsting innan man lämnar ett slutgiltigt besked.

– Det finns osäkerhetsfaktorer om hur den budget som har lagts från regeringshåll påverkar vår kommun och vi inväntar en analys från SKL inom kort, men min bedömning är att skattesatsen blir oförändrad, säger han.

Budgetberedningen kommer att sammanträda igen när man fått SKL:s analys.

Bengtsfors budget för 2016 behandlas av fullmäktige den 30 november.

Kommunstyrelsens ordförande, Per Eriksson (S), berättar dock att man fortfarande inväntar en analys från Sveriges kommuner och landsting innan man lämnar ett slutgiltigt besked.

– Det finns osäkerhetsfaktorer om hur den budget som har lagts från regeringshåll påverkar vår kommun och vi inväntar en analys från SKL inom kort, men min bedömning är att skattesatsen blir oförändrad, säger han.

Budgetberedningen kommer att sammanträda igen när man fått SKL:s analys.

Bengtsfors budget för 2016 behandlas av fullmäktige den 30 november.