2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Gott om både älg och jägare i skogen

DALSLAND: "De flesta älgar brukar skjutas första månaden"

När älgjakten drar i gång på måndag finns gott om älg i skogen. Tur är kanske det eftersom antalet jägare också är många.
– I Västra Götalandsregionen är vi runt 30 000 jägare, säger Karl-Johan Brindbergs, länsansvarig jaktvårdskonsulent inom Svenska Jägareförbundet.

Tillgången på älg när jakten startar i vårt område på måndag är god.

– Ser man över länet i stort är det mycket älg, säger Karl-Johan Brindbergs.

Dock har kvaliteten försämrats.

– Vi vill ha stora tjurar och välväxta kalvar, men tyvärr ser det inte alltid ut så. Det finns olika faktorer till varför men vissa hävdar att det är för mycket älg i skogen. Det gör att det blir brist på mat som leder till att kalvar väger för lite när vintersäsongen startar. Det är i dag låg medelålder på älgarna, säger Karl-Johan Brindbergs.

Svårt vända spiralen

Det pågår ett arbete för att förbättra kvaliteten på älgstammen.

– Vi jobbar för att försöka få upp ögonen för samförvaltning för att bryta den här onda cirkeln. Det tar långt tid innan vi kan vända spiralen.

Karl-Johan Brindbergs säger att förekomsten av varg märks av tydligt i Dalslandsskogarna, vilket länsstyrelsen måste ta hänsyn till vid tilldelningen.

– Ett vargrevir fäller 100 till 130 älgar per år. Det är oavsett hur många vargar det är i reviret.

Trots det är det gott om älg, och även jägare.

– Vi ser att intresset för jakt ständigt ökar, även bland yngre och tjejer, vilket är roligt. Bara i Västra Götalandsregionen är vi uppskattningsvis 30 000 personer som löser statligt jaktkort.

Flest första månaden

För att få jaga i Sverige måste man ha ett statligt jaktkort, som är ett bevis på att jägaren har betalat jaktvårdsavgiften. Pengarna går till Viltvårdsfonden, medel som regeringen sedan delar ut till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård.

Jakten startar på måndag. Jakten på vuxna älgar pågår fram till och med den 20 december inom älgskötselområden och licensområden.

Jakten på kalvar pågår fram till och med 28 februari inom älgskötselområde och licensområde. Inom oregistrerad mark pågår kalvjakten till och med den 16 oktober.

– De flesta älgarna brukar skjutas första månaden, säger Karl-Johan Brindbergs.

Tillgången på älg när jakten startar i vårt område på måndag är god.

– Ser man över länet i stort är det mycket älg, säger Karl-Johan Brindbergs.

Dock har kvaliteten försämrats.

– Vi vill ha stora tjurar och välväxta kalvar, men tyvärr ser det inte alltid ut så. Det finns olika faktorer till varför men vissa hävdar att det är för mycket älg i skogen. Det gör att det blir brist på mat som leder till att kalvar väger för lite när vintersäsongen startar. Det är i dag låg medelålder på älgarna, säger Karl-Johan Brindbergs.

Svårt vända spiralen

Det pågår ett arbete för att förbättra kvaliteten på älgstammen.

– Vi jobbar för att försöka få upp ögonen för samförvaltning för att bryta den här onda cirkeln. Det tar långt tid innan vi kan vända spiralen.

Karl-Johan Brindbergs säger att förekomsten av varg märks av tydligt i Dalslandsskogarna, vilket länsstyrelsen måste ta hänsyn till vid tilldelningen.

– Ett vargrevir fäller 100 till 130 älgar per år. Det är oavsett hur många vargar det är i reviret.

Trots det är det gott om älg, och även jägare.

– Vi ser att intresset för jakt ständigt ökar, även bland yngre och tjejer, vilket är roligt. Bara i Västra Götalandsregionen är vi uppskattningsvis 30 000 personer som löser statligt jaktkort.

Flest första månaden

För att få jaga i Sverige måste man ha ett statligt jaktkort, som är ett bevis på att jägaren har betalat jaktvårdsavgiften. Pengarna går till Viltvårdsfonden, medel som regeringen sedan delar ut till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård.

Jakten startar på måndag. Jakten på vuxna älgar pågår fram till och med den 20 december inom älgskötselområden och licensområden.

Jakten på kalvar pågår fram till och med 28 februari inom älgskötselområde och licensområde. Inom oregistrerad mark pågår kalvjakten till och med den 16 oktober.

– De flesta älgarna brukar skjutas första månaden, säger Karl-Johan Brindbergs.