2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Fladdermus bromsar

FÄRGELANDA: Byggstart planerad till början av nästa år

Fladdermöss från 1947 kan bromsa den redan försenade byggstarten av vänstersvängfälten vid Färgelandas södra infart.
Bygget planeras starta först i början på nästa år.

När planerna kring ett industriområde vid idrottsplatsen Högalid i Färgelanda började smidas, stod det snart klart att ett vänstersvängfält måste till från väg 172.

Vägen till målet har dock blivit lite krokigare än planerat.

För att kunna bygga ett vänstersvängfält krävs det att vägen breddas mot öster. I nuläget är det inte genomförbart eftersom den kommunala vägen till, bland annat, idrottsplatsen Högalid löper jämsides med 172:an och därför måste flyttas i sidled.

Räknar om

Färgelanda kommun klubbade nyligen att genomföra detta arbete. Trafikverket ska genomföra uppdraget och kommunen bekosta det.

Dock godkände inte kommunstyrelsen den modell som Trafikverket först hade räknat på, eftersom den var för kostsam, utan en bantad version där vägen i nuläget inte ska asfalteras.

– Vi kollar i nuläget på hur vi löser problemet. Tanken var att samordna det här arbetet med en pendelparkering i Ödeborg, men nu har det fastnat, säger Karl-Erik Johansson, projektledare vid Trafikverket.

När vägen ändå ska breddas kommer Trafikverket att även bygga ett västersvängfält in till samhället.

Färgelanda kommun och Trafikverket samfinansierar vänstersvängfälten.

Trafikverket fick i början av veckan ytterligare information som kan bromsa planerad byggstart.

Möjliga hyresgäster

Efter en naturinventering har det kommit fram att det i en gammal byggnad, som vid flyttning av vägen ska rivas, huserade fladdermöss på 1940-talet . Det innebär att det fortfarande kan vara en möjlig boplats för fladdermöss och som därmed måste skyddas.

– Fladdermöss är fridlysta och får inte flyttas. När vi gör vägar måste vi ta hänsyn till sådant. Detta ligger dock på kommunal mark, säger Karl-Erik Johansson.

Nästa vecka påbörjas undersökningar i området.

– Vi kommer att genomföra geotekniska undersökningar och annat förberedande arbete för att bland annat avgöra vad vägarbetet kommer att kosta, säger Karl-Erik Johansson.

Arbetet beräknas pågå fram till och med vecka 44.

När planerna kring ett industriområde vid idrottsplatsen Högalid i Färgelanda började smidas, stod det snart klart att ett vänstersvängfält måste till från väg 172.

Vägen till målet har dock blivit lite krokigare än planerat.

För att kunna bygga ett vänstersvängfält krävs det att vägen breddas mot öster. I nuläget är det inte genomförbart eftersom den kommunala vägen till, bland annat, idrottsplatsen Högalid löper jämsides med 172:an och därför måste flyttas i sidled.

Räknar om

Färgelanda kommun klubbade nyligen att genomföra detta arbete. Trafikverket ska genomföra uppdraget och kommunen bekosta det.

Dock godkände inte kommunstyrelsen den modell som Trafikverket först hade räknat på, eftersom den var för kostsam, utan en bantad version där vägen i nuläget inte ska asfalteras.

– Vi kollar i nuläget på hur vi löser problemet. Tanken var att samordna det här arbetet med en pendelparkering i Ödeborg, men nu har det fastnat, säger Karl-Erik Johansson, projektledare vid Trafikverket.

När vägen ändå ska breddas kommer Trafikverket att även bygga ett västersvängfält in till samhället.

Färgelanda kommun och Trafikverket samfinansierar vänstersvängfälten.

Trafikverket fick i början av veckan ytterligare information som kan bromsa planerad byggstart.

Möjliga hyresgäster

Efter en naturinventering har det kommit fram att det i en gammal byggnad, som vid flyttning av vägen ska rivas, huserade fladdermöss på 1940-talet . Det innebär att det fortfarande kan vara en möjlig boplats för fladdermöss och som därmed måste skyddas.

– Fladdermöss är fridlysta och får inte flyttas. När vi gör vägar måste vi ta hänsyn till sådant. Detta ligger dock på kommunal mark, säger Karl-Erik Johansson.

Nästa vecka påbörjas undersökningar i området.

– Vi kommer att genomföra geotekniska undersökningar och annat förberedande arbete för att bland annat avgöra vad vägarbetet kommer att kosta, säger Karl-Erik Johansson.

Arbetet beräknas pågå fram till och med vecka 44.