2015-10-08 16:00

2015-10-08 16:00

Rikspolitiker på Rexcell

DALS LÅNGED: Hellman och Holmqvist (S) gjorde Dalsland

Industribesök. Socialdemokratiska riksdagsledamöterna Jörgen Hellman och Paula Holmqvist kom till Bengtsfors kommun under tisdagen. De hann med att besöka polisen och Rexcellfabriken i Dals Långed.

På en skärm i fikarummet visades en text med ”höstens peptalk” när riksdagsledamöterna kom på besök. ”Alla slut är början på något nytt”. Väggarna pryddes av bilder på de tårtor som de anställda firat produktionsrekord med genom åren.

Med bara veckor kvar till produktionsstoppet fanns det inte mycket att säga. De anställda berättade hur hårt det slår mot bygden att företaget försvinner, hur svårt det är att hitta arbete och hur familjerna där hemma hanterar ovissheten.

Industripolitik

Politikerna själva lyfte fram vikten av att utforma en politik för industrin.

– När han blev statsminister pratade Stefan Löfven om att vi behöver få en industripolitik igen. Det kan inte bli som på 60-talet, men det kan göras mer, säger Jörgen Hellman.

Är det en bra väg framåt, med tanke på konkurrensen från låglöneländerna?

– Ja, det tror jag. Framför allt kan vi satsa mer på förädling här hemma.

Historia

Lena Grönlund visade upp Långedsutställningen som hittat sin plats i Rexcells lokaler efter utställningen i Galleri Olika. Paula Holmqvist och Jörgen Hellman fick se foton och gamla böcker från produktionen i början av 1900-talet samtidigt som Pappers lokale ordförande Inge Larsson berättade om brukets historia fram till i dag.

Det viktigaste budskapet från lokala Socialdemokraterna Åke I Andersson, Lena Grönlund och Linus Lindblad var att man måste få någon form av verksamhet i lokalerna. Det får inte bli ett spökslott mitt i Långed.

– Viljan och engagemanget finns bland folket här i Dalsland. Det handlar om att skapa förutsättningar för dem, säger Paula Holmqvist.

Oro för polisen

Tidigare på dagen hade riksdagsledamöterna besökt polisstationen och polisens växel tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S). Där pratade de om polisens planer på att flytta personal från Bengtsfors till Mellerud.

– Jag är oroad av det som händer inom polisen, landsbygden töms för att man ska centralisera, säger Jörgen Hellman. Dalsland behöver polisnärvaro.

Men polisen själv säger ju att det kommer märkas av en ökad närvaro inom ett par år?

– Jag upplever att det inte genomförs så av polismyndigheten.

Ett besök på tvättbolaget Kåpi hanns också med, och Bengtsforsföretaget fick bland annat berätta om hur de anser att Kriminalvårdens tvätterier snedvrider konkurrensen på tvättmarknaden.

På en skärm i fikarummet visades en text med ”höstens peptalk” när riksdagsledamöterna kom på besök. ”Alla slut är början på något nytt”. Väggarna pryddes av bilder på de tårtor som de anställda firat produktionsrekord med genom åren.

Med bara veckor kvar till produktionsstoppet fanns det inte mycket att säga. De anställda berättade hur hårt det slår mot bygden att företaget försvinner, hur svårt det är att hitta arbete och hur familjerna där hemma hanterar ovissheten.

Industripolitik

Politikerna själva lyfte fram vikten av att utforma en politik för industrin.

– När han blev statsminister pratade Stefan Löfven om att vi behöver få en industripolitik igen. Det kan inte bli som på 60-talet, men det kan göras mer, säger Jörgen Hellman.

Är det en bra väg framåt, med tanke på konkurrensen från låglöneländerna?

– Ja, det tror jag. Framför allt kan vi satsa mer på förädling här hemma.

Historia

Lena Grönlund visade upp Långedsutställningen som hittat sin plats i Rexcells lokaler efter utställningen i Galleri Olika. Paula Holmqvist och Jörgen Hellman fick se foton och gamla böcker från produktionen i början av 1900-talet samtidigt som Pappers lokale ordförande Inge Larsson berättade om brukets historia fram till i dag.

Det viktigaste budskapet från lokala Socialdemokraterna Åke I Andersson, Lena Grönlund och Linus Lindblad var att man måste få någon form av verksamhet i lokalerna. Det får inte bli ett spökslott mitt i Långed.

– Viljan och engagemanget finns bland folket här i Dalsland. Det handlar om att skapa förutsättningar för dem, säger Paula Holmqvist.

Oro för polisen

Tidigare på dagen hade riksdagsledamöterna besökt polisstationen och polisens växel tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S). Där pratade de om polisens planer på att flytta personal från Bengtsfors till Mellerud.

– Jag är oroad av det som händer inom polisen, landsbygden töms för att man ska centralisera, säger Jörgen Hellman. Dalsland behöver polisnärvaro.

Men polisen själv säger ju att det kommer märkas av en ökad närvaro inom ett par år?

– Jag upplever att det inte genomförs så av polismyndigheten.

Ett besök på tvättbolaget Kåpi hanns också med, och Bengtsforsföretaget fick bland annat berätta om hur de anser att Kriminalvårdens tvätterier snedvrider konkurrensen på tvättmarknaden.