2015-10-08 09:55

2015-10-08 09:55

Klart med ny kulturplan

BENGTSFORS

Bengtsfors kommun har fått en ny kulturplan. I måndags antog fullmäktige det förslag som vi tidigare berättat om här i Dalslänningen.

Under debatten talade utbildningsutskottets ordförande Lena Grönlund (S) om betydelsen av att ha en kulturplan som främjar hälsa och mångkultur och hon yrkade på att planen skulle antas.

Det gjorde även Anna Lena Ingemansson (V) som dock saknade jämställdhetsperspektivet och andra perspektiv såsom matkultur, HBQT och en avgiftsfri kulturskola i kulturplanen.

I planen står bland annat att läsa att kulturen i Bengtsfors kommun ska utvecklas till en levande kraft för sysselsättning, turism, näringsliv, boende och demokrati.

Kulturarbetet inom barn- och ungaområdet ska stärkas.

Två starka kulturarenor ska utvecklas; Mötesplats Kulturkvarteret och Mötesplats Steneby.

Under debatten talade utbildningsutskottets ordförande Lena Grönlund (S) om betydelsen av att ha en kulturplan som främjar hälsa och mångkultur och hon yrkade på att planen skulle antas.

Det gjorde även Anna Lena Ingemansson (V) som dock saknade jämställdhetsperspektivet och andra perspektiv såsom matkultur, HBQT och en avgiftsfri kulturskola i kulturplanen.

I planen står bland annat att läsa att kulturen i Bengtsfors kommun ska utvecklas till en levande kraft för sysselsättning, turism, näringsliv, boende och demokrati.

Kulturarbetet inom barn- och ungaområdet ska stärkas.

Två starka kulturarenor ska utvecklas; Mötesplats Kulturkvarteret och Mötesplats Steneby.