2015-10-06 16:17

2015-10-06 16:17

Rörande eniga om Långevisatsning

BENGTSFORS: Fullmäktige säger ja till att gå in med 6 miljoner kronor

Det blev ett rungande ja bland Bengtsfors fullmäktigepolitiker för att gå in med 6 miljoner kronor till ett multisportcenter vid Långevi.

En konstgräsplan för alla fotbollsföreningar i kommunen, elbelyst motionsspår, cykelcrossbana, boulebana och utomhusgym. Det är några exempel på aktiviteter som de tre föreningarna i Långevialliansen vill få till.

Ett bakslag kom dock i juni då Allmänna arvsfonden avslog deras ansökan.

I stället vände sig Långevialliansen till Bengtsfors kommun där beskedet blev ett annat.

Av de totalt 12 miljoner kronor som kommer att krävas för den nya anläggningen beslutade under måndagen fullmäktige att gå in med maximalt halva beloppet, 6 miljoner kronor.

– Det är en viktig satsning ur ett folkhälsoperspektiv och att vi ska verka för att vara en attraktiv kommun, menade Per Eriksson (S) som lämnade in ett tilläggsyrkande om att anläggningen ska vara öppen för allmänheten.

Han talade också om betydelsen av satsningen ur integrationssynpunkt.

För integration

Det senare var något som Nore Johansson (SD) hade åsikter om.

– Jag var nyligen i kontakt med en person från Strömstad. Han berättade att räddningen för Strömstads IF var att man hade tagit emot 22 stycken nyanlända i laget. Var finns kontakterna med Migrationsverket när det gäller Långevi? Staten borde skicka med en stor påse pengar för en anläggning som den här.

Han yrkade i ett tilläggsförslag på att kommunen borde göra en sådan ansökan för att få extramedel.

Anna Lena Ingemansson (V) tyckte det lät bra och ställde sig bakom förslaget.

– Jag tycker också att det är viktigt att vi poängterar att det här är en anläggning som verkligen är öppen för alla och även kommer alla kommundelar till del, så att till exempel Bäckefors- och Laxarbyborna nu inte behöver känna att ”nu satsar de i Bengtsfors igen”.

Krister Stensson (M) ville se en projektansvarig för arbetet och yrkade på bifall.

Per Jonsson (C) tyckte att detta var ett fint exempel på hur kommun, företag och kommun kan göra bra saker tillsammans.

Alla var eniga om att kommunen skulle gå in med 6 miljoner kronor och att Per Erikssons tillägg skulle godkännas. Sedan blev det votering om Nore Johanssons tilläggsförslag. Voteringen slutade 16–14 till nackdel för Johanssons förslag.

En konstgräsplan för alla fotbollsföreningar i kommunen, elbelyst motionsspår, cykelcrossbana, boulebana och utomhusgym. Det är några exempel på aktiviteter som de tre föreningarna i Långevialliansen vill få till.

Ett bakslag kom dock i juni då Allmänna arvsfonden avslog deras ansökan.

I stället vände sig Långevialliansen till Bengtsfors kommun där beskedet blev ett annat.

Av de totalt 12 miljoner kronor som kommer att krävas för den nya anläggningen beslutade under måndagen fullmäktige att gå in med maximalt halva beloppet, 6 miljoner kronor.

– Det är en viktig satsning ur ett folkhälsoperspektiv och att vi ska verka för att vara en attraktiv kommun, menade Per Eriksson (S) som lämnade in ett tilläggsyrkande om att anläggningen ska vara öppen för allmänheten.

Han talade också om betydelsen av satsningen ur integrationssynpunkt.

För integration

Det senare var något som Nore Johansson (SD) hade åsikter om.

– Jag var nyligen i kontakt med en person från Strömstad. Han berättade att räddningen för Strömstads IF var att man hade tagit emot 22 stycken nyanlända i laget. Var finns kontakterna med Migrationsverket när det gäller Långevi? Staten borde skicka med en stor påse pengar för en anläggning som den här.

Han yrkade i ett tilläggsförslag på att kommunen borde göra en sådan ansökan för att få extramedel.

Anna Lena Ingemansson (V) tyckte det lät bra och ställde sig bakom förslaget.

– Jag tycker också att det är viktigt att vi poängterar att det här är en anläggning som verkligen är öppen för alla och även kommer alla kommundelar till del, så att till exempel Bäckefors- och Laxarbyborna nu inte behöver känna att ”nu satsar de i Bengtsfors igen”.

Krister Stensson (M) ville se en projektansvarig för arbetet och yrkade på bifall.

Per Jonsson (C) tyckte att detta var ett fint exempel på hur kommun, företag och kommun kan göra bra saker tillsammans.

Alla var eniga om att kommunen skulle gå in med 6 miljoner kronor och att Per Erikssons tillägg skulle godkännas. Sedan blev det votering om Nore Johanssons tilläggsförslag. Voteringen slutade 16–14 till nackdel för Johanssons förslag.