2015-10-06 06:00

2015-10-06 06:00

Håvesten öppnar förensamkommande barn

FÄRGLANDA: Tar emot ett ensamkommande flyktingbarn i veckan

Ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn öppnar inom kort på Håvestensgården i Färgelanda.
– Trots det täcks inte behovet, säger integrationschef Charlotte Kvist.

Det var i slutet av maj i år som kommunstyrelsen i Färgelanda klubbade att öppna ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn. I januari 2014 ändrades lagstiftningen från att det tidigare var frivilligt för kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn till att kommuner blev tvingade att ta emot. För Färgelanda kommuns del innebär det ett större mottagande, vilket också kräver fler boendeplatser.

Tidigare mottog Färgelanda tre asylsökande barn, i dag är avtalet på sex i åldrarna 15-18 år.

Rekryterat personal

Boendet ska öppna på Håvestensgården i Färgelanda, som i dag bland annat rymmer ett demensboende.

– Där finns det en avdelning som inte används, säger Charlotte Kvist.

Planen är att tio asylplatser ska finnas på det nuvarande boendet Dalio i Högsäter och tio platser för barn med uppehållstillstånd på boendet i Färgelanda.

Fyra boendecoacher har rekryterats till det nya boendet.

– Vi söker även en gruppchef. Personalen startar i mitten av oktober och vi räknar med att boendet är i gång den 1 november.

Trots nytt boende är trycket stort.

– Det är krisläge. Vi tar just nu emot ett barn i veckan och ansvarar för 47 ensamkommande flyktingbarn, varav det yngsta är två år. På grund av platsbrist placerar vi barn i privata HVB-hem i andra kommuner.

Det var i slutet av maj i år som kommunstyrelsen i Färgelanda klubbade att öppna ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn. I januari 2014 ändrades lagstiftningen från att det tidigare var frivilligt för kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn till att kommuner blev tvingade att ta emot. För Färgelanda kommuns del innebär det ett större mottagande, vilket också kräver fler boendeplatser.

Tidigare mottog Färgelanda tre asylsökande barn, i dag är avtalet på sex i åldrarna 15-18 år.

Rekryterat personal

Boendet ska öppna på Håvestensgården i Färgelanda, som i dag bland annat rymmer ett demensboende.

– Där finns det en avdelning som inte används, säger Charlotte Kvist.

Planen är att tio asylplatser ska finnas på det nuvarande boendet Dalio i Högsäter och tio platser för barn med uppehållstillstånd på boendet i Färgelanda.

Fyra boendecoacher har rekryterats till det nya boendet.

– Vi söker även en gruppchef. Personalen startar i mitten av oktober och vi räknar med att boendet är i gång den 1 november.

Trots nytt boende är trycket stort.

– Det är krisläge. Vi tar just nu emot ett barn i veckan och ansvarar för 47 ensamkommande flyktingbarn, varav det yngsta är två år. På grund av platsbrist placerar vi barn i privata HVB-hem i andra kommuner.