2015-10-05 11:45

2015-10-05 16:31

Måste hålla i pengarna efter redovisat dåligt resultat

FÄRGELANDA: Oppositionen oroade

Pengarna räcker inte till för Färgelanda kommun. Enligt delårsrapporten avviker resultatet -5,6 miljoner kronor från budget.
– Vi befinner oss i en jätteriskabel situation, säger oppositionsrådet Tobias Bernhardsson (C), som efterlyser fler åtgärder.

I augusti skrev Dalslänningen om det ekonomiska läget i Färgelanda kommun som redan då såg dystert ut.

Den dåvarande helårsprognosen pekade på att resultatet vid årsskiftet skulle bli 6 miljoner kronor sämre än budget.

När delårsrapporten redovisades vid kommunstyrelsen i onsdags visade siffrorna i stort samma sak.

Brister inom Ifo

Resultatet för perioden uppgår till -3,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse från budget med -5,6 miljoner kronor.

Anledningen till underskottet är densamma som i augusti: stora brister inom individ- och omsorgsverksamheten, Ifo. För att få räta på problematiken har verksamheten krävt mer personal, vilket har kostat. Sektor omsorg gör ett underskott på drygt 6 miljoner kronor för den aktuella perioden, där Ifo står för det största underskottet.

Även sektor barn och utbildning står för stor del av underskottet: - 2,5 miljoner kronor för perioden.

– Vi är inte ett dugg förvånade. Vi vet att just dessa verksamheter har gått back i flera år, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen klubbade vid sammanträdet i augusti en rad åtgärder för att få en budget i balans. Bland annat allmän återhållsamhet angående externa kostnader.

Åtgärderna har gjort viss effekt.

I augusti prognostiserades helårsresultatet till 6 miljoner sämre än budget, vilket skulle innebära ett resultat strax över nollan. I delårsrapporten framgår det att prognosen för helåret uppgår till + 2 miljoner kronor, vilket är 4,4 miljoner lägre än budgeterat.

– Vi anser att vi har tagit tag i problemet och gjort vad vi kan. Förvaltningen har fortfarande ett uppdrag att se över var vi kan spara, säger Ulla Börjesson.

Blygsamma åtgärder

Oppositionen håller dock inte med. Centerpartiet anser att åtgärderna är för blygsamma och föreslog vid kommunstyrelsemötet i onsdags att fler åtgärder ska tas fram.

– Vi tycker att haltar för mycket. Tiden rinner iväg. Det här visar på att ingen håller i tyglarna längre, säger Tobias Bernhardsson (C), som inte fick medhåll för sitt förslag.

I augusti skrev Dalslänningen om det ekonomiska läget i Färgelanda kommun som redan då såg dystert ut.

Den dåvarande helårsprognosen pekade på att resultatet vid årsskiftet skulle bli 6 miljoner kronor sämre än budget.

När delårsrapporten redovisades vid kommunstyrelsen i onsdags visade siffrorna i stort samma sak.

Brister inom Ifo

Resultatet för perioden uppgår till -3,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse från budget med -5,6 miljoner kronor.

Anledningen till underskottet är densamma som i augusti: stora brister inom individ- och omsorgsverksamheten, Ifo. För att få räta på problematiken har verksamheten krävt mer personal, vilket har kostat. Sektor omsorg gör ett underskott på drygt 6 miljoner kronor för den aktuella perioden, där Ifo står för det största underskottet.

Även sektor barn och utbildning står för stor del av underskottet: - 2,5 miljoner kronor för perioden.

– Vi är inte ett dugg förvånade. Vi vet att just dessa verksamheter har gått back i flera år, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen klubbade vid sammanträdet i augusti en rad åtgärder för att få en budget i balans. Bland annat allmän återhållsamhet angående externa kostnader.

Åtgärderna har gjort viss effekt.

I augusti prognostiserades helårsresultatet till 6 miljoner sämre än budget, vilket skulle innebära ett resultat strax över nollan. I delårsrapporten framgår det att prognosen för helåret uppgår till + 2 miljoner kronor, vilket är 4,4 miljoner lägre än budgeterat.

– Vi anser att vi har tagit tag i problemet och gjort vad vi kan. Förvaltningen har fortfarande ett uppdrag att se över var vi kan spara, säger Ulla Börjesson.

Blygsamma åtgärder

Oppositionen håller dock inte med. Centerpartiet anser att åtgärderna är för blygsamma och föreslog vid kommunstyrelsemötet i onsdags att fler åtgärder ska tas fram.

– Vi tycker att haltar för mycket. Tiden rinner iväg. Det här visar på att ingen håller i tyglarna längre, säger Tobias Bernhardsson (C), som inte fick medhåll för sitt förslag.