2015-09-29 06:00

2015-09-30 20:05

Vädjan om fler bostäder

FYRBODAL: Landshövding Lars Bäckström i brev till kommunerna om flyktingsituationen

Landshövding Lars Bäckström vädjar nu till samtliga kommuner i Västra Götalands län om att ta fram minst fem bostäder för nyanlända med beviljat uppehållstillstånd.

I takt med att allt fler asylsökande kommer till Sverige ökar också behovet av kommunplatser. Migrationsverket har ett stort behov av platser för att kunna ta emot asylsökande.

– I slutet av 2015 beräknas 11 900 personer med beviljade uppehållstillstånd vara kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på en kommunplats, bostad och en möjlighet att få börja sin etablering, skriver landshövdingen.

Länsstyrelsen vill också att kommunerna under hösten ser över sitt mottagande av nyanlända inför 2016.

– Jag vet att alla kommuner arbetar med detta, men att man har det tufft, säger Annette Nyman, integrationsstrateg i Fyrbodals kommunalförbund.

– Det här är något som ska finnas med i varje kommunal plan, men det var ju ingen kommun som kunde förutspå den här flyktingströmmen.

Annette Nyman säger sig inte ha någon övergripande bild av hur situationen ser ut i de olika kommunerna, men tycker att landshövdingens vädjan om fem nya bostäder i varje kommun låter som en rimlig begäran.

– Ja, det tycker jag. Det låter som en rimlig begäran. För de nyanlända är det jätteviktigt att man inte blir kvar i asylboenden.

Viktigt komma igång

– Om man bara sitter och väntar i asylboendet har man inte rätt till svenska för invandrare, kan inte börja på praktik och inte komma in i samhällslivet. Därför är det otroligt viktigt att få till nya bostäder så snart som möjligt, säger Annette Nyman.

I takt med att allt fler asylsökande kommer till Sverige ökar också behovet av kommunplatser. Migrationsverket har ett stort behov av platser för att kunna ta emot asylsökande.

– I slutet av 2015 beräknas 11 900 personer med beviljade uppehållstillstånd vara kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på en kommunplats, bostad och en möjlighet att få börja sin etablering, skriver landshövdingen.

Länsstyrelsen vill också att kommunerna under hösten ser över sitt mottagande av nyanlända inför 2016.

– Jag vet att alla kommuner arbetar med detta, men att man har det tufft, säger Annette Nyman, integrationsstrateg i Fyrbodals kommunalförbund.

– Det här är något som ska finnas med i varje kommunal plan, men det var ju ingen kommun som kunde förutspå den här flyktingströmmen.

Annette Nyman säger sig inte ha någon övergripande bild av hur situationen ser ut i de olika kommunerna, men tycker att landshövdingens vädjan om fem nya bostäder i varje kommun låter som en rimlig begäran.

– Ja, det tycker jag. Det låter som en rimlig begäran. För de nyanlända är det jätteviktigt att man inte blir kvar i asylboenden.

Viktigt komma igång

– Om man bara sitter och väntar i asylboendet har man inte rätt till svenska för invandrare, kan inte börja på praktik och inte komma in i samhällslivet. Därför är det otroligt viktigt att få till nya bostäder så snart som möjligt, säger Annette Nyman.