2015-09-29 17:03

2015-09-29 17:03

Beslut om Björnhuset överklagas

FÄRGELANDA: Förvaltningsrätten avslår yrkande om inhibition

– De leker med skattebetalarnas pengar.
Det säger Tomas Andersson (M) som har överklagat beslutet att bygga om Björnhuset för ytterligare 10 miljoner kronor.
Förvaltningsrätten har avslagit hans yrkande att inte verkställa beslutet.

Det var i början av september som kommunfullmäktige beslutade att bevilja 10 miljoner kronor till livsmedelsklustret Björnhuset i Färgelanda. Fastigheten behöver anpassas för att de nuvarande tomma lokalerna ska kunna hyras ut och det finns också ett visst underhållsbehov.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ansåg att ärendet skulle återremitteras på grund av undermåligt beslutsunderlag.

– Vi ska överlägga om vi ska pröva det här rättsligt, sa Per Krokström (M) efter sammanträdet till Dalslänningen.

Moderaterna har därefter valt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Tomas Andersson, ordförande i Moderaterna i Färgelanda, anser att beslutet ska upphävas på grund av bristfälligt underlag.

Han yrkar också i sitt överklagande att beslutet om att bevilja 10 miljoner kronor inte får verkställas i avvaktan på att rätten slutligt avgör målet, såkallad inhibition.

Besviken

I går meddelade förvaltningsrätten i Göteborg att de avslår yrkandet på inhibition.

– Det som hittills har kommit fram i målet utgör inte skäl att inte verkställa beslutet och vi avslår därför yrkandet på inhibition. Vi kommer sedan att avgöra målet i sak för att se om det på något sätt strider mot kommunallagen, säger Karin Hartmann, rådman vid förvaltningsrätten i Göteborg.

– Jag är besviken. Det saknas hyreskontrakt och i nuläget vet man inte ens om företagen har kapacitet att betala hyra. Vi tror att det här strider mot kommunallagen och vi kommer inom styrelsen ta ställnig till hur vi ska gå vidare, säger Tomas Andersson.

Det var i början av september som kommunfullmäktige beslutade att bevilja 10 miljoner kronor till livsmedelsklustret Björnhuset i Färgelanda. Fastigheten behöver anpassas för att de nuvarande tomma lokalerna ska kunna hyras ut och det finns också ett visst underhållsbehov.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ansåg att ärendet skulle återremitteras på grund av undermåligt beslutsunderlag.

– Vi ska överlägga om vi ska pröva det här rättsligt, sa Per Krokström (M) efter sammanträdet till Dalslänningen.

Moderaterna har därefter valt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Tomas Andersson, ordförande i Moderaterna i Färgelanda, anser att beslutet ska upphävas på grund av bristfälligt underlag.

Han yrkar också i sitt överklagande att beslutet om att bevilja 10 miljoner kronor inte får verkställas i avvaktan på att rätten slutligt avgör målet, såkallad inhibition.

Besviken

I går meddelade förvaltningsrätten i Göteborg att de avslår yrkandet på inhibition.

– Det som hittills har kommit fram i målet utgör inte skäl att inte verkställa beslutet och vi avslår därför yrkandet på inhibition. Vi kommer sedan att avgöra målet i sak för att se om det på något sätt strider mot kommunallagen, säger Karin Hartmann, rådman vid förvaltningsrätten i Göteborg.

– Jag är besviken. Det saknas hyreskontrakt och i nuläget vet man inte ens om företagen har kapacitet att betala hyra. Vi tror att det här strider mot kommunallagen och vi kommer inom styrelsen ta ställnig till hur vi ska gå vidare, säger Tomas Andersson.