2015-09-29 06:00

2015-09-30 20:07

Allt fler tvingas sjukskriva sig

DALSLAND: "Hög arbetsbelastning och minutstyrda scheman"

Sjukskrivningarna ökar i Fyrbodal och Dalsland.
Den högsta andelen i regionen står Färgelanda kommun för.

I Fyrbodal är sjukpenningtalen högre än i övriga Sverige.

Det är den psykiska ohälsan som ökar mest och det är kvinnor med småbarn som är mest sjukskrivna på grund av stress eller depressioner.

Varför det ser ut så här vet inte Försäkringskassan, som varje månad tar fram statistik, men den könsuppdelade arbetsmarknaden och jämställdhetsproblematiken anses vara faktorer som spelar in.

Ohälsa bland kvinnor

Försäkringskassans forskning visar att familjer där kvinnan tar större ansvar för hem och familj, samtidigt som hon förvärvsarbetar i lika hög grad som sin partner, löper högre risk för att bli sjukskriven.

– Kommuner och landsting har blivit allmänt sämre på att ta hand om sina anställda, säger Simon Karlsson, kommunikatör för fackförbundet Kommunal till Dalslänningen.

Vad behöver göras?

– Arbetsgivarna måste ägna sig mer åt preventiva åtgärder för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Många arbetar under hög stress och tung arbetsbelastning och man måste lyssna mer på personalen. Jag hör hela tiden att man försöker påtala brister, utan att få gehör.

Vilka konsekvenser medför höga sjukskrivningstal?

– De anställda mår inte bra och kan inte arbeta på det sätt de har möjlighet till. I stället för att ha ordinarie personal får man ta in vikarier och de äldre får inte den hjälp de behöver eftersom personalen är stressad och måste följa minutscheman. Allt detta kostar kommunerna i det långa loppet, säger Simon Karlsson.

I Fyrbodal är sjukpenningtalen högre än i övriga Sverige.

Det är den psykiska ohälsan som ökar mest och det är kvinnor med småbarn som är mest sjukskrivna på grund av stress eller depressioner.

Varför det ser ut så här vet inte Försäkringskassan, som varje månad tar fram statistik, men den könsuppdelade arbetsmarknaden och jämställdhetsproblematiken anses vara faktorer som spelar in.

Ohälsa bland kvinnor

Försäkringskassans forskning visar att familjer där kvinnan tar större ansvar för hem och familj, samtidigt som hon förvärvsarbetar i lika hög grad som sin partner, löper högre risk för att bli sjukskriven.

– Kommuner och landsting har blivit allmänt sämre på att ta hand om sina anställda, säger Simon Karlsson, kommunikatör för fackförbundet Kommunal till Dalslänningen.

Vad behöver göras?

– Arbetsgivarna måste ägna sig mer åt preventiva åtgärder för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Många arbetar under hög stress och tung arbetsbelastning och man måste lyssna mer på personalen. Jag hör hela tiden att man försöker påtala brister, utan att få gehör.

Vilka konsekvenser medför höga sjukskrivningstal?

– De anställda mår inte bra och kan inte arbeta på det sätt de har möjlighet till. I stället för att ha ordinarie personal får man ta in vikarier och de äldre får inte den hjälp de behöver eftersom personalen är stressad och måste följa minutscheman. Allt detta kostar kommunerna i det långa loppet, säger Simon Karlsson.

Sjukpenningtalen

De genomsnittliga sjukpenninguttagen i augusti månad:

• Bengtsfors 9,7 dagar

• Dals-Ed 9,2 dagar

• Färgelanda 14,3 dagar

• Mellerud 12,0 dagar

• Åmål 12,3 dagar

Sjukpenningtalen är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Källa: Försäkringskassan