2015-09-28 15:00

2015-09-28 16:46

Hjälpsändning till Rumänien

RÖLANDA: Insamling sedan 1950-talet

Sedan i slutet av 1950-talet har Hebron i Rölanda varit ett center för insamling av kläder, tyger, skor och annat. Varje år lämnar fyra–fem lastbilar det gamla kapellet med insamlat material till länder i Östeuropa.

Här om veckan var det dags för årets tredje leverans. Chauffören Marcus Daniel var på plats med sin lastbil. Han berättade att han kört från Lettland till Göteborg där han lossat sin vanliga last.

Hjärta till hjärta

Men i stället för att gå tom tillbaka har han åkt till Rölanda för att den här gången lasta 55 kubikmeter kläder, tyger och skor som samlats in i norra Dalsland och delar av Bohuslän. En del av lasten är tänkt att levereras till behövande i Rumänien via organisationen Hjärta till hjärta. Men innan hjälpsändningen når fram ska Marcus Daniel stanna till i Linköping för att lasta mer insamlat material.

– Det är väldigt bra att vi kan skicka materialet genom återlass där lastbilen annars skulle ha gått tom tillbaka, säger Robert Mossberg, en av de aktiva i insamlingsarbetet.

Inlämning löpande

Lasten som gick förra veckan hade samlats in under ett par månader. Hos Hebron finns det möjlighet att lämna material regelbundet via ett öppet intag även när kapellet är stängt. Där tas sedan allt om hand. Det som behövs tvättas och lagas innan det kan skickas vidare. Det som blir över säljs på loppis.

Insamling från Hebron startades ursprungligen av pingstvännerna Ann och Gustav Mossberg i slutet av 1950-talet. Nu är Robert Mossberg och Anita Mossberg (som inte var närvarande när tidningen hälsade på) drivande, men har stor hjälp av många ideella krafter från andra kyrkor och församlingar.

Här om veckan var det dags för årets tredje leverans. Chauffören Marcus Daniel var på plats med sin lastbil. Han berättade att han kört från Lettland till Göteborg där han lossat sin vanliga last.

Hjärta till hjärta

Men i stället för att gå tom tillbaka har han åkt till Rölanda för att den här gången lasta 55 kubikmeter kläder, tyger och skor som samlats in i norra Dalsland och delar av Bohuslän. En del av lasten är tänkt att levereras till behövande i Rumänien via organisationen Hjärta till hjärta. Men innan hjälpsändningen når fram ska Marcus Daniel stanna till i Linköping för att lasta mer insamlat material.

– Det är väldigt bra att vi kan skicka materialet genom återlass där lastbilen annars skulle ha gått tom tillbaka, säger Robert Mossberg, en av de aktiva i insamlingsarbetet.

Inlämning löpande

Lasten som gick förra veckan hade samlats in under ett par månader. Hos Hebron finns det möjlighet att lämna material regelbundet via ett öppet intag även när kapellet är stängt. Där tas sedan allt om hand. Det som behövs tvättas och lagas innan det kan skickas vidare. Det som blir över säljs på loppis.

Insamling från Hebron startades ursprungligen av pingstvännerna Ann och Gustav Mossberg i slutet av 1950-talet. Nu är Robert Mossberg och Anita Mossberg (som inte var närvarande när tidningen hälsade på) drivande, men har stor hjälp av många ideella krafter från andra kyrkor och församlingar.