2015-09-25 11:45

2015-09-25 11:45

Bäckeforsborna gläds åt upprustade torget

BÄCKEFORS: Centrum har fått en ansiktslyftning

Den gamla asfaltsöknen mitt i Bäckefors är ett minne blott. Det nya torget har lyft samhället, och Bäckeforsborna är mycket nöjda med bygget.

– Förut var det bara en stor svart ruta. Det fanns ingenting här, säger Maylis Svensson från hembygdsföreningen. Det fanns några häckar runt om, men de kördes ner av snöplogen. Det var inte snyggt över huvud taget.

Skillnaden är markant. På det nya torget finns blomsterplanteringar, sittplatser och belysning. Kommunen har arbetat på projektet sedan sommaren 2014, och nu saknas egentligen bara markeringar för övergångsställen och dylikt.

Absolut nödvändigt

– Det har blivit jättebra. Den här upprustningen var absolut nödvändig som vi såg det, säger Maylis Svensson.

Vem man än stoppar på Bäckefors torg får man samma svar. Torget har blivit lyckat, och ger en bra känsla för de som bor på orten.

– Det finns absolut en positiv känsla, och ett stort engagemang här. Det märker man när man pratar med folk, säger Maylis Svensson.

– Det är mycket för att kommunen gjorde den här upprustningen, fyller maken Rune Svensson i. Det märker man att det har gjort skillnad.

Viss oro

Det finns trots allt ett par orosmoln bland ortsborna. Rönnarna som planterades i stället för körsbärsträd för att de skulle tåla att stå på torget bättre, verkar vara på väg att dö. Och den belysning som pryder torgets kanter är visserligen fin, men riskerar att gå samma öde till mötes som de häckar snöplogen bragt om livet tidigare år.

Vårinvigning

De sista detaljerna kommer inte vara på plats förrän nästa år, då man även kommer hålla invigningen av torget.

– Vi ska försöka hålla invigningen under vårmarknaden, säger Kåre Karlsson (C).

Det är inte bara torget som snyggats upp. Flera vägar har breddats, fått ny asfalt samt gång- och cykelbanor. Härnäst väntar bygget av en ny rondell på den plats där Långholmen tidigare låg.

Rondell på gång

– Det är på gång, men exakt när det blir av det vet man inte, säger Kåre Karlsson.

Dessutom kommer en ny informationskarta och parkeringsplats byggas vid infarten till Bäckefors intill Facklan.

Det finns dock fler punkter på ortsbornas önskelista. Intill den planerade aktivitetsparken, som Dalslänningen tidigare rapporterat om, skjuter grässtråna upp allt tätare genom underlaget på den gamla tennisplanen.

Skämmer området

– Den ser vi med tillförsikt fram emot att den ska iordningsställas, säger Maylis Svensson. Det är synd att den ska ligga där och skämma området.

Och som avslutning återkommer en ständigt aktuell fråga, som det även går att läsa om på sidan 17 i dagens tidning.

– Nu skulle vi bara önska att kommunen kunde få till omlastningscentralen, säger Maylis Svensson.

– Förut var det bara en stor svart ruta. Det fanns ingenting här, säger Maylis Svensson från hembygdsföreningen. Det fanns några häckar runt om, men de kördes ner av snöplogen. Det var inte snyggt över huvud taget.

Skillnaden är markant. På det nya torget finns blomsterplanteringar, sittplatser och belysning. Kommunen har arbetat på projektet sedan sommaren 2014, och nu saknas egentligen bara markeringar för övergångsställen och dylikt.

Absolut nödvändigt

– Det har blivit jättebra. Den här upprustningen var absolut nödvändig som vi såg det, säger Maylis Svensson.

Vem man än stoppar på Bäckefors torg får man samma svar. Torget har blivit lyckat, och ger en bra känsla för de som bor på orten.

– Det finns absolut en positiv känsla, och ett stort engagemang här. Det märker man när man pratar med folk, säger Maylis Svensson.

– Det är mycket för att kommunen gjorde den här upprustningen, fyller maken Rune Svensson i. Det märker man att det har gjort skillnad.

Viss oro

Det finns trots allt ett par orosmoln bland ortsborna. Rönnarna som planterades i stället för körsbärsträd för att de skulle tåla att stå på torget bättre, verkar vara på väg att dö. Och den belysning som pryder torgets kanter är visserligen fin, men riskerar att gå samma öde till mötes som de häckar snöplogen bragt om livet tidigare år.

Vårinvigning

De sista detaljerna kommer inte vara på plats förrän nästa år, då man även kommer hålla invigningen av torget.

– Vi ska försöka hålla invigningen under vårmarknaden, säger Kåre Karlsson (C).

Det är inte bara torget som snyggats upp. Flera vägar har breddats, fått ny asfalt samt gång- och cykelbanor. Härnäst väntar bygget av en ny rondell på den plats där Långholmen tidigare låg.

Rondell på gång

– Det är på gång, men exakt när det blir av det vet man inte, säger Kåre Karlsson.

Dessutom kommer en ny informationskarta och parkeringsplats byggas vid infarten till Bäckefors intill Facklan.

Det finns dock fler punkter på ortsbornas önskelista. Intill den planerade aktivitetsparken, som Dalslänningen tidigare rapporterat om, skjuter grässtråna upp allt tätare genom underlaget på den gamla tennisplanen.

Skämmer området

– Den ser vi med tillförsikt fram emot att den ska iordningsställas, säger Maylis Svensson. Det är synd att den ska ligga där och skämma området.

Och som avslutning återkommer en ständigt aktuell fråga, som det även går att läsa om på sidan 17 i dagens tidning.

– Nu skulle vi bara önska att kommunen kunde få till omlastningscentralen, säger Maylis Svensson.