2015-09-24 11:49

2015-09-24 11:49

Dags för beslut om investering

BÄCKEFORS: Terminalgruppen vill ha klart besked

Nu vill företagen bakom projektet en öppen virkesterminal i Bäckefors ha klart besked. Är Västra Götalandsregionen och berörda kommuner beredda att diskutera hur kostnaden för den nödvändiga anslutningen från Norgebanan ska betalas?

Det handlar om en investering på mellan 10 och 20 miljoner kronor, enligt Terminalgruppen.

Gruppen består av de företag som sedan 2014 drivit frågan om en virkesterminal vid Nian i Bäckefors.

– Vi anser nu att det är tid för ett beslut om Västra Götalandsregionen är villiga att finansiera anslutningen till en terminal i Bäckefors eller inte, skriver de i brevet.

Inga fler utredningar

De anser inte att det finns något behov av nya utredningar med helhetsperspektiv på tillgången till skogsråvara i Dalsland.

Företagen skriver också att de nu befinner sig i en fas där de behöver komma i gång med olika åtgärder:

• Besked till markägare om köp av mark.

• Funktions- och kapacitetsutredning ska beställas av Trafikverket.

• Förprojektering och projektering.

• Bygg- och anläggning.

Bakom brevet står Dalslands Logistikcenter, Södra Skogsägarna. Ecus, Vida Skog, Bohusfrakt, Specialvirke och Virke Impex.

En virkesterminal i Bäckefors skulle vara positivt ur flera aspekter, anser Terminalgruppen. I brevet nämns bland annat positiv regional nytta med ökad trafiksäkerhet och minskad belastning av miljön om virke transporteras med järnväg i stället för som nu på vägarna med lastbilar.

Det handlar om en investering på mellan 10 och 20 miljoner kronor, enligt Terminalgruppen.

Gruppen består av de företag som sedan 2014 drivit frågan om en virkesterminal vid Nian i Bäckefors.

– Vi anser nu att det är tid för ett beslut om Västra Götalandsregionen är villiga att finansiera anslutningen till en terminal i Bäckefors eller inte, skriver de i brevet.

Inga fler utredningar

De anser inte att det finns något behov av nya utredningar med helhetsperspektiv på tillgången till skogsråvara i Dalsland.

Företagen skriver också att de nu befinner sig i en fas där de behöver komma i gång med olika åtgärder:

• Besked till markägare om köp av mark.

• Funktions- och kapacitetsutredning ska beställas av Trafikverket.

• Förprojektering och projektering.

• Bygg- och anläggning.

Bakom brevet står Dalslands Logistikcenter, Södra Skogsägarna. Ecus, Vida Skog, Bohusfrakt, Specialvirke och Virke Impex.

En virkesterminal i Bäckefors skulle vara positivt ur flera aspekter, anser Terminalgruppen. I brevet nämns bland annat positiv regional nytta med ökad trafiksäkerhet och minskad belastning av miljön om virke transporteras med järnväg i stället för som nu på vägarna med lastbilar.