2015-09-23 16:28

2015-09-23 16:28

Vad var det som hände på din löprunda?

HALLÅ DÄR..

...Motionären Ulf Nilsson, Bengtsfors, var ute och sprang i skogen i tisdags. Då blev han jagad av en älgko.

– Jag var ute och sprang i skogen och kom ut på ett hygge och då såg jag två älgkalvar som sprang iväg. Och då tänkte jag instinktivt, att ”här måste det finnas en älgko någonstans” och när jag vände på huvudet såg jag henne, men hon följde inte efter kalvarna utan kom rakt emot mig. Så jag sprang bakom ett träd.

Du tog skydd?

– Ja, jag råkade vara vid ett träd, och det tog jag skydd bakom, och hon stod på andra sidan trädet. Då är man jätterädd. Man vet ju inte om hon kommer att springa runt trädet och attackera mig, så där stod jag beredd, och hukade mig, och på andra sidan stod älgen. Jag var beredd på att rotera, om hon skulle försöka nå mig.

Vad tänkte du? Var du rädd att bli skadad?

– Det är ju en klar skaderisk, hon var ju jättestor. Men jag tänkte mest på hur jag skulle klara mig för stunden, och jag tänkte att hon nog skulle försvinna om jag stod kvar bakom trädet och väntade ut henne.

Försökte hon nå dig?

– Nej, hon försökte inte sparka, hon bara stod och tittade på mig. Det var nog såpass länge som fem minuter. Jag ropade och tjoade och klappade i händer, men hon stod kvar. Man tror ju att man är tuff och ska kunna skrämma iväg en älg, men hon brydde sig inte om att jag tjoade.

Hur nära var hon?

– Kanske två meter. Det var trädstammen och en liten bit till.

Tog du upp någon käpp eller så för att försvara dig?

– Nej, strategin var att gömma mig bakom trädet, och att vara beredd på att flytta mig om hon skulle komma. Och det gick ju bra, det var nog rätt strategi.

Hur gick det att springa sedan?

– När hon hade gått därifrån så sprang jag hem, jag tog hela min löprunda. När hon sprungit ut på hygget, stod hon och tittade på mig på kanske hundra meters avstånd, men hon följde inte efter mig något mer. Men jag tittade efter henne så länge jag såg henne.

Hur lång blev rundan?

– Ungefär en mil.

Är det något lopp du tränar för, nu, eller springer du bara för motionens skull?

– Nu tränar jag för Dalsland Cross Trail den 3 oktober.

– Jag var ute och sprang i skogen och kom ut på ett hygge och då såg jag två älgkalvar som sprang iväg. Och då tänkte jag instinktivt, att ”här måste det finnas en älgko någonstans” och när jag vände på huvudet såg jag henne, men hon följde inte efter kalvarna utan kom rakt emot mig. Så jag sprang bakom ett träd.

Du tog skydd?

– Ja, jag råkade vara vid ett träd, och det tog jag skydd bakom, och hon stod på andra sidan trädet. Då är man jätterädd. Man vet ju inte om hon kommer att springa runt trädet och attackera mig, så där stod jag beredd, och hukade mig, och på andra sidan stod älgen. Jag var beredd på att rotera, om hon skulle försöka nå mig.

Vad tänkte du? Var du rädd att bli skadad?

– Det är ju en klar skaderisk, hon var ju jättestor. Men jag tänkte mest på hur jag skulle klara mig för stunden, och jag tänkte att hon nog skulle försvinna om jag stod kvar bakom trädet och väntade ut henne.

Försökte hon nå dig?

– Nej, hon försökte inte sparka, hon bara stod och tittade på mig. Det var nog såpass länge som fem minuter. Jag ropade och tjoade och klappade i händer, men hon stod kvar. Man tror ju att man är tuff och ska kunna skrämma iväg en älg, men hon brydde sig inte om att jag tjoade.

Hur nära var hon?

– Kanske två meter. Det var trädstammen och en liten bit till.

Tog du upp någon käpp eller så för att försvara dig?

– Nej, strategin var att gömma mig bakom trädet, och att vara beredd på att flytta mig om hon skulle komma. Och det gick ju bra, det var nog rätt strategi.

Hur gick det att springa sedan?

– När hon hade gått därifrån så sprang jag hem, jag tog hela min löprunda. När hon sprungit ut på hygget, stod hon och tittade på mig på kanske hundra meters avstånd, men hon följde inte efter mig något mer. Men jag tittade efter henne så länge jag såg henne.

Hur lång blev rundan?

– Ungefär en mil.

Är det något lopp du tränar för, nu, eller springer du bara för motionens skull?

– Nu tränar jag för Dalsland Cross Trail den 3 oktober.