2015-09-23 17:55

2015-09-23 17:55

Nuntorp läggs ned 2017

BRÅLANDA: Regionfullmäktige fattade beslutet

Tre naturbruksgymnasier, däribland Nuntorp i Dalsland, läggs ned efter det väntade beslutet under tisdagen i regionfullmäktige. De övriga berörda skolorna är Dingle och Strömma.

Därmed återstår endast tre naturbruksgymnasier i regionen – Uddetorp, Svenljunga och Sötåsen. Regionfullmäktige fattade beslutet efter en flera timmar lång debatt med två avbrott för partiöverläggningar. Vänsterpartiet yrkade bland annat på återremiss för att utreda frågan ytterligare. Även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har gått emot den blå-gröna ledningens beslut om nedläggning.

Demonstration

Beslutet, som föregåtts av massiva protester, debattinlägg i pressen och även demonstration med flera hundra personer inför mötet i Vänersborg, skiljer sig inte från det regionstyrelsen fattade den 15 september. Den enda skillnaden är ett tillägg om att Dingle, Nuntorp och Strömma får fortsätta verksamheten fram till och med våren 2017. Tillägget öppnar även för att man under tiden till dess ska utreda om utbildningarna kan drivas av annan huvudman i framtiden.

Västra Götalandsregionen ska medverka till utveckling av de fastigheter som skolorna lämnar.

Inriktningen för de kvarvarande skolorna blir lantbruk, djur och gymnasiesärskola på Sötåsen, skog på Svenljunga samt lantbruk på Uddetorp.

Därmed återstår endast tre naturbruksgymnasier i regionen – Uddetorp, Svenljunga och Sötåsen. Regionfullmäktige fattade beslutet efter en flera timmar lång debatt med två avbrott för partiöverläggningar. Vänsterpartiet yrkade bland annat på återremiss för att utreda frågan ytterligare. Även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har gått emot den blå-gröna ledningens beslut om nedläggning.

Demonstration

Beslutet, som föregåtts av massiva protester, debattinlägg i pressen och även demonstration med flera hundra personer inför mötet i Vänersborg, skiljer sig inte från det regionstyrelsen fattade den 15 september. Den enda skillnaden är ett tillägg om att Dingle, Nuntorp och Strömma får fortsätta verksamheten fram till och med våren 2017. Tillägget öppnar även för att man under tiden till dess ska utreda om utbildningarna kan drivas av annan huvudman i framtiden.

Västra Götalandsregionen ska medverka till utveckling av de fastigheter som skolorna lämnar.

Inriktningen för de kvarvarande skolorna blir lantbruk, djur och gymnasiesärskola på Sötåsen, skog på Svenljunga samt lantbruk på Uddetorp.