2015-09-19 15:00

2015-09-19 15:00

Wahlström ställer ut broderier på Not Quite

FENGERSFORS: Kommunikation i broderier

Före detta Stenebystudenten Annika Wahlström håller vernissage på söndag för sin utställning på Not Quite i Fengersfors.

Utställningen bär namnet Det kan hända att höjden över havet är allt vi har gemensamt, och innehåller broderier som ska visa betraktaren ”en samling av föremål genom vilka världen kan förstås eller missförstås”.

– Jag har varit intresserad av känslan av information väldigt länge. Vad den kan ge för känslor i oss, att vi får förhoppningar och tror att någonting ska lösa sig om vi hittar information eller kan nå fram med information, säger Annika Wahlström.

Töjer på regler

Välbekanta kommunikationsformat som kartor, flaggor och brev tar olika former och konstnären försöker töja på reglerna och se vad som händer när målet för kommunikationen inte är effektivitet, utan det motsatta.

I broderierna finns även texter, som valts ut för att säga någonting, men inte allt.

– Lite som en titel på en bok. Den innehåller hela boken, fast den är som ett namn. Det finns något mer inbakat, säger Annika Wahlström. Jag har eftersträvat någon slags känsla av mängd, att det ska finnas något att upptäcka. Det är en ansträngning att försöka ta till sig konst. Jag vill gärna ge något tillbaka.

Utställningen bär namnet Det kan hända att höjden över havet är allt vi har gemensamt, och innehåller broderier som ska visa betraktaren ”en samling av föremål genom vilka världen kan förstås eller missförstås”.

– Jag har varit intresserad av känslan av information väldigt länge. Vad den kan ge för känslor i oss, att vi får förhoppningar och tror att någonting ska lösa sig om vi hittar information eller kan nå fram med information, säger Annika Wahlström.

Töjer på regler

Välbekanta kommunikationsformat som kartor, flaggor och brev tar olika former och konstnären försöker töja på reglerna och se vad som händer när målet för kommunikationen inte är effektivitet, utan det motsatta.

I broderierna finns även texter, som valts ut för att säga någonting, men inte allt.

– Lite som en titel på en bok. Den innehåller hela boken, fast den är som ett namn. Det finns något mer inbakat, säger Annika Wahlström. Jag har eftersträvat någon slags känsla av mängd, att det ska finnas något att upptäcka. Det är en ansträngning att försöka ta till sig konst. Jag vill gärna ge något tillbaka.