2015-09-18 12:00

2015-09-18 12:00

Verkar tillsammans

FLYKTINGAR: Team

Bengtsfors, Mellerud och Åmål kommer att bilda ett handläggarteam för ensamkommande barn och i fortsättningen arbeta tillsammans.

– Vi har en dramatisk ökning av gruppen ensamkommande flyktingbarn. Därför behövs ett gemensamt handläggarteam med spetskompetens för stabilitetens skull, säger kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors, Per Eriksson (S).

En enhetschef kommer att anställas på halvtid och fem socialsekreterare på heltid.

Bengtsfors blir huvudman för verksamheten och det blir också i Bengtsfors som personalen ska sitta.

När kommunstyrelsen i Bengtsfors i veckan behandlade ärendet var det bara Moderaterna som var emot förslaget.

– Det är en väldigt blygsam utredning som ligger till grund för det här och det är svårt att överblicka vilka konsekvenserna blir, säger Krister Stensson (M).

Enligt tjänstemännens kalkyl kommer årskostnaden för Bengtsfors kommun att bli knappt 700 000 kronor medan Mellerud och Åmål får betala drygt 1,2 miljoner kronor vardera. Ersättning utgår från Migrationsverket och verksamheten väntas bli självförsörjande.

Men Krister Stensson är rädd att kalkylen spricker.

– Det innebär extrakostnader att arbeta tillsammans och jag menar att vi löser det här bättre i den egna kommunen, säger han.

– Vi har en dramatisk ökning av gruppen ensamkommande flyktingbarn. Därför behövs ett gemensamt handläggarteam med spetskompetens för stabilitetens skull, säger kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors, Per Eriksson (S).

En enhetschef kommer att anställas på halvtid och fem socialsekreterare på heltid.

Bengtsfors blir huvudman för verksamheten och det blir också i Bengtsfors som personalen ska sitta.

När kommunstyrelsen i Bengtsfors i veckan behandlade ärendet var det bara Moderaterna som var emot förslaget.

– Det är en väldigt blygsam utredning som ligger till grund för det här och det är svårt att överblicka vilka konsekvenserna blir, säger Krister Stensson (M).

Enligt tjänstemännens kalkyl kommer årskostnaden för Bengtsfors kommun att bli knappt 700 000 kronor medan Mellerud och Åmål får betala drygt 1,2 miljoner kronor vardera. Ersättning utgår från Migrationsverket och verksamheten väntas bli självförsörjande.

Men Krister Stensson är rädd att kalkylen spricker.

– Det innebär extrakostnader att arbeta tillsammans och jag menar att vi löser det här bättre i den egna kommunen, säger han.