2015-09-18 12:00

2015-09-23 18:17

Sex nya förskoleavdelningar

BENGTSFORS: En ny enhet måste byggas i tätorten

En enhet med sex nya förskoleavdelningar ska byggas i Bengtsfors tätort. Det har kommunstyrelsen beslutat. Var är ännu oklart.

Förskolan i Bengtsfors tätort har under många år varit mycket belastad med långa väntetider som följd.

Extra avdelningar har öppnats och barn har även erbjudits plats i Skåpafors och Billingsfors.

Ett annat problem är att Olympen inte har plats för alla som av olika anledningar har svårt att ta sig till Mellangården.

Dessutom är det svårt för föräldrar utan bil som bor i centrala Bengtsfors att transportera barnen till och från Björkåsens förskola.

Pengar avsattes under fjolåret för att bygga ytterligare en avdelning på Olympen, men då förskolan är i stort behov av renovering beslutade kommunen att avbryta upphandlingen.

Kostnadseffektivt

I stället togs en behovsanalys fram som underlag för det beslut som nu kommunstyrelsen fattat beslut utifrån.

För att lösa problemet behöver kommunen bygga en enhet med sex avdelningar. Den anses mera kostnadseffektiv än två enheter.

Antalet barn var som störst 2013 och ser ut att minska något fram till år 2024 jämfört med dagsläget.

Förskolan i Bengtsfors tätort har under många år varit mycket belastad med långa väntetider som följd.

Extra avdelningar har öppnats och barn har även erbjudits plats i Skåpafors och Billingsfors.

Ett annat problem är att Olympen inte har plats för alla som av olika anledningar har svårt att ta sig till Mellangården.

Dessutom är det svårt för föräldrar utan bil som bor i centrala Bengtsfors att transportera barnen till och från Björkåsens förskola.

Pengar avsattes under fjolåret för att bygga ytterligare en avdelning på Olympen, men då förskolan är i stort behov av renovering beslutade kommunen att avbryta upphandlingen.

Kostnadseffektivt

I stället togs en behovsanalys fram som underlag för det beslut som nu kommunstyrelsen fattat beslut utifrån.

För att lösa problemet behöver kommunen bygga en enhet med sex avdelningar. Den anses mera kostnadseffektiv än två enheter.

Antalet barn var som störst 2013 och ser ut att minska något fram till år 2024 jämfört med dagsläget.